Muž a žena v jednom človeku neexistujeOčividne žiaden jednotlivec nemôže obsiahnuť každú z hlavných čŕt, ktoré máme zvykom označovať ako „ženská“, „mužská“. Keď pochopíme túto skutočnosť, pochopíme, ako „dievčatá“ riadia a prečo sú v tom často lepšie ako „chlapci“.Biológia a výchova urobili ženy flexibilnejšímiAko všetci vieme, rodové odlišnosti pramenia z výchovy a takisto sú dané od prírody...