Vzhľadom na to, že rastú požiadavky na prenosové pásmo, stúpajú aj náklady na MPLS linky poskytujúce tento prenos. Na SD-WAN sa pritom zaznamenáva značná úspora. Vedia slovenské spoločnosti, prečo je pre nich prechod na SD-WAN riešenie pri optimalizácii nákladov kľúčový?

Ako dokážete ušetriť?
Podľa predpovedí IDC zisk z SD-WAN infraštruktúry a služieb zaznamená celosvetový ročný nárast (CAGR) vyše 40 % a dosiahne 4,1 miliárd eur do roku 2020.  Riešenie SD-WAN bude čoraz vyhľadávanejšie pre svoj efektívny spôsob pripojenia k vzdialeným miestam.

I. Navýšte výkon vašich aplikácií a produktivitu vašich zamestnancov
Pri zabezpečení prenosu dát cez šifrovaný prenos je na jednom pripojení jedna linka, čo je výrazne nákladné. SD-WAN využíva pripojenie automaticky podľa parametra WAN, čo je finančne efektívnejšie. Pravidlá routingu určuje správca siete. Od zavedenia tejto technológie je možné optimalizovať interné procesy súvisiace so správou dát a správou podnikovej siete, čo výrazne zvyšuje výkon aplikácií a produktivitu zamestnancov.

II. Znížte náklady na podporu
Opakovaná technická podpora je s využitím SD-WAN nižšia. Zníženie zaťaženia počtu servisných požiadaviek je dôsledkom väčšej kapacity spracovania, ukladania a prenosu SD-WAN vo vzťahu k objemu dát. Pretože SD-WAN podporuje prioritizáciu prenosu a okamžité automatické prepínanie medzi WAN linkami, zamestnanci majú vždy prístup k potrebným nástrojom a efektívne využívajú tieto prostriedky.

III. Využívajte maximálne všetky dostupné sieťové pripojenia
SD-WAN taktiež umožňuje automatické vyrovnávanie pracovného zaťaženia a správu preťaženia siete WAN, aby sa dosiahol najlepší výkon a najnižšie náklady na routing. Funguje to nasledovne: Ak je prenos hlasu cez IP (VoIP) smerovaný do služby MPLS VPN a pripojenie MPLS je preťažené, môže SD-WAN túto komunikáciu odkloniť do širokopásmového bezdrôtového okruhu 4G LTE, čo umožňuje lepšie využitie dostupných zdrojov a zabezpečenie doručenia dát.

IV. Zabezpečte si návratnosť vašej investície
Efektivita z hľadiska nákladov je jedným z kľúčových výhod SD-WAN, pretože zvyšuje spoľahlivosť služieb WAN, internetu a mobilného pripojenia s výrazným znížením telekomunikačných nákladov. Spravovanie siete WAN je tradične jednou z najdrahších a neflexibilných položiek v prevádzke podnikovej siete a SD-WAN umožní tieto náklady zefektívniť.


Čo vám pomôže?
Keďže čoraz viacej služieb sa presúva do cloudu, je stále jasnejšie, že klasické sieťové architektúry neboli stavané na to, aby zvládli zaťaženie organizácie typu cloud-first. Toto má za následok rýchly nárast ďalšej kľúčovej technológie digitálnej transformácie – SD-WAN. Rýchly je naozaj výstižné slovo – prieskum riadený IHS Markit preukázal, že 74 % spoločností vyskúšali SD-WAN v roku 2017 a mnohé z nich ho aj zavádzajú.

„Voľba správneho riešenia SD-WAN pre špecifické nasadenie môže vyžadovať niekoľko kompromisov, bezpečnosť by však nemala byť jednou z nich. Je mnoho možností na kombinovanie SD-WAN pripojenia a pokročilého zabezpečenia. Riešenia Fortinet Secure SD-WAN a SD-Branch kombinujú celú sadu výkonných bezpečnostných nástrojov zahrnutých v bezpečnostnom zariadení FortiGate NGFW - vrátane firewall, IPS, antivírusu, web filteringu či sandboxing - s bohatou sadou základných možností pripojenia, správy šírky pásma a nástroje pre rozpoznávanie aplikácii, ktoré zabezpečujú spoľahlivú prevádzku všetkých dôležitých aplikácii citlivých nie len na latenciu pripojenia.“ spresňuje Onďrej Šťáhlavský, regionálny riaditeľ spoločnosti Fortinet.