Ako možno podporovať inovácie vo firemnom sektore podľa Jany Chynoradskej, zakladateľky, lektorky a riaditeľky vzdelávacej inštitúcie HARMONY ACADEMY:

 • Inovácie hýbu svetom všade vôkol nás. Prinášajú nové myšlienky a nápady. Inovačný potenciál človeka spočíva v jeho vytrvalosti nájsť uplatnenie pre tie najlepšie z nich a umení nadchnúť druhých, aby život tejto inovácie podporili.
 • Podpora inovácií vo firemnom sektore by sa mala týkať toho, ako v práci pristupujeme k človeku a jeho potrebám, aký (a či vôbec!) ponúkame ľuďom priestor na ich ďalší rast a rozvoj osobnosti. Také systémy, ktoré napomôžu majiteľom zabezpečiť trvalý rast a rozvoj ich firmy v napojení na rast a rozvoj ich ľudí, majú podľa mňa zelenú. Sú vzácne a pomáhajú tak ukazovať cesty ostatným, ktorí sa k takémuto nastaveniu chcú prepracovať.
 • Spolupodnikanie a zaangažovanosť na výsledkoch firmy, kde ľudia pracujú, sú dnes samozrejmosťou tam, kde chápu celospoločenský význam svojho pôsobenia. Často sa v myšlienkach vraciam k piesni Johna Lennona „Imagine“ a vždy si uvedomím, čo všetko sa v živote dá zrealizovať.
 • Ak som v pozícii majiteľa, konateľa či v akejkoľvek rozhodujúcej funkcii, mám právo, a tým i povinnosť ovplyvňovať to, ako sa ľudia v mojej firme cítia. Keďže som však zároveň i ja človekom, tak je nevyhnutné zdieľať pocity i zhora nadol a otvárať ľuďom oči z pohľadu majiteľa či konateľa spoločnosti. Inovácie prepájajúce ľudí vo firme s cieľom rozvoja spolupráce a zabezpečenia trvalého rastu firmy pre spoločné ciele sú dnes „in“.
 • Osobne vidím veľký priestor i pre inovovanie prostredia škôl, ich procesov, ktoré sa odohrávajú v triede alebo i mimo nej. Prostredie a nastavenie ľudí v školách do veľkej miery ovplyvňuje stav spoločnosti, jej mentálny, emocionálny, ako aj fyzický potenciál tvoriť a žiť plnohodnotný život v spoločenstve s ostatnými.
 • Je načase prebudiť sa a konať. Bez otáľania, výhovoriek či nevôle zo strany kohokoľvek, kto sa na týchto procesoch podieľa. Vítam preto iniciatívy ľudí zakladať si školy, ktoré prinášajú presne to, čo je dôležité pre zdravý a fungujúci vzdelávací systém – jasnosť vízie, skutočný záujem o človeka a neochvejnú vôľu konať nevyhnutné kroky k vylepšovaniu prostredia na škole.

Zdroj: HARMONY ACADEMY, www.harmony.sk

Inšpiratívne myšlienky konceptu Uč sa a veď!

 • Urob to, čo cítiš a vnímaš, že je správne.                            BUĎ ODVÁŽNY/-A.
 • Čím skôr sa do toho pustíš, tým máš väčšiu šancu uspieť.      BUĎ AKČNÝ/-Á.
 • Sám dokážeš veľa, s druhými však oveľa viac.                      BUĎ TÍMOVÝ/-Á.
 • A pamätaj, dôveruj svojej intuícii.                                       BUĎ INTUITÍVNY/-A
 • Ak narazíš na prekážky, spomaľ a počúvaj.              BUĎ OTVORENÝ/-Á.
 • Vytrvaj vo chvíľach, kedy by to iní už vzdali.                         BUĎ VYTRVALÝ/-Á.   
 • Ešte sa možno máš čo učiť a potrebuješ čas.                       BUĎ TRPEZLIVÝ/-Á.
 • Ďakuj za každé nové ráno, ktoré máš šancu byť a tvoriť.       BUĎ VĎAČNÝ/-Á.
 • ! ... A pamätaj, že je to TVOJ ŽIVOT.                                 VER SI a KONAJ!

Tip Jany Chynoradskej: Ako sa stať žiadanou firmou a objaviť cestu vlastného rozvoja?

Ja osobne každý jeden deň žijem naplno. Prebúdzam sa do nového dňa a prijímam čokoľvek, čo mi príde do cesty. Aktualizujem svoje činnosti podľa toho, čo sa aktuálne deje a kto obohatí môj deň svojou prítomnosťou. Cielene si riadim tú časť dňa, keď potrebujem vypnúť a byť len tak sama so sebou, rodinou či blízkymi. Čítam a tvorím, spolupracujem a podporujem seba a ľudí v okolí na ceste za ich snami a potrebami. Rešpektujem ich uhol pohľadu a učím sa s nimi a od nich. Učím sa vlastne od každého, s kým sa stretám. Mám presvedčenie, že keď sa cítim pri niekom dobre, tak mi tento človek zrkadlí moje kladné stránky a tie si pri ňom posilňujem. Ak sa pri niekom, naopak, necítim dobre, tak hľadám v sebe tie pocity, ktoré mi prítomnosť daného človeka prebúdza. Zrkadlí mi niečo, na čom mám ďalej pracovať a v čom sa mám vylepšiť, rozvinúť. V komunikácii s druhými mi tiež pomáha, keď si dokážem priamo v interakcii s nimi priznať svoje pocity a pomenovať ich pritom nahlas. Na tomto základe máme nastavenú aj našu firmu/školu. Mám čistý záujem byť oporou pre ľudí, či už sú to moje deti, manžel, kolegovia, alebo zákazníci. Tomu podmieňujem svoje správanie a rozhodovanie. Cez seba a svoje konanie dokážeme premieňať svet vôkol nás.

 

Prečítajte si aj ďalší zaujímavý článok k danej téme: Kvalitné vzdelávanie je skvelou cestou k úspechu