Využiť služby interim manažéra sa vyplatí pri väčších a komplikovaných projektoch, na ktoré firmy nemajú vlastnú kapacitu alebo odborné know-how, prakticky vo všetkých oblastiach biznisu. Typickým príkladom môže byť podľa Muny Awwadovej, senior consultantky zo spoločnosti Accord Group Interim Managers & Consultants  (AGIM), rozbehnutie výrobného programu, fúzie a akvizície, alebo pri zmenách logistických a dodávateľských reťazcov.

Ako objasňuje Miroslav Siváček, zakladajúci partner spoločnosti PM Profit Management, interim manažérov nájdete aj v neziskovej sfére, v štátnej správe, zdravotníctve... „Náš trh je však špecifický pomerne vysokým stupňom nedôvery voči ľuďom, ktorých nepoznáme. A títo manažéri spravidla bývajú jednými z nich,“ spresňuje Siváček.

Potreba využiť manažérske zručnosti

„Prenajatý“ manažér môže pôsobiť napríklad na pozícii projektového manažéra, konzultanta či riadiaceho pracovníka pracujúceho na najvyššej alebo takmer najvyššej úrovni firemnej hierarchie. Firma ho zvyčajne využíva v prípade potreby riešenia určitých úloh, ktoré nemožno zabezpečiť z vnútorných zdrojov, pretože nemá pracovníka, ktorý by mal na to dostatočné skúsenosti a špecifické riadiace schopnosti.

Častým problémom je, že firmy po ňom obvykle siahnu až v krajnom prípade, keď je, ako sa hovorí, „strecha v plameňoch“. Najobvyklejším prípadom pre jeho nasadenie je podľa Muny Awwadovej situácia krízového alebo zmenového riadenia. „V špecifických prípadoch požadujú zákazníci aj manažérov so špecifickými odbornými znalosťami, typickými v oblastiach HR, financie i logistika. Bežné sú tiež prechodné situácie, keď firmám jednoducho chýbajú vlastné kapacity. V susedných európskych krajinách sa však z interim manažmentu pomaly stáva klasický nástroj riadenia zmien.“

Kedy spoločnosti najčastejšie siahnu po interim manažéroch:

  • Vypadol manažér na dôležitej pozícii a nemajú okamžitú náhradu. A výberové konania môžu trvať mesiace.
  • V organizácii chýba časová kapacita alebo odborná kompetencia na riadenie nových projektov a/alebo úloh.
  • Spoločnosť požaduje vykonanie nepríjemných úloh, ktoré vlastní manažéri nevedia/nechcú zvládnuť (redukcia zamestnancov, uzatvorenie prevádzky alebo časti organizácie...).

Výhody i nevýhody oproti iným zamestnancom

Interim manažéri sú maximálne kvalifikovaní ľudia pre práce, na ktoré boli najatí, a zameriavajú sa preto na čo najrýchlejšie dosahovanie výsledkov. Ako objasňuje Muna Awwadová, typická je pre nich nezaujatosť, schopnosť konať a myslieť mimo zavedenú štruktúru a prinášať do firmy špecifické know-how. „Tým, že nie sú zviazaní s firemnou štruktúrou, majú možnosť rýchlejšie a lepšie presadiť požadované zmeny bez toho, aby ich brzdili firemné procesy. V mnohých prípadoch tak môže ich rýchlosť a odbornosť v procesoch ušetriť firmám čas a peniaze.“ Keď manažér splní svoju úlohu v požadovanom čase, jeho úloha vo firme sa končí. Za zmluvne dohodnutú dobu odovzdal firme maximum zo svojich skúseností. 

Zložité situácie a nové výzvy sú inšpiráciou

V zahraničí je dočasný manažment neraz vhodnou formou získavania talentov. V Česku a na Slovensku je síce už dočasné riadenie bežnou praxou, avšak využívajú ho skôr zahraničné než domáce firmy. Podľa Miroslava Siváčka sú interim manažéri trochu špecifickí vo svojich životných a pracovných zvyklostiach. „Majú radi zložité situácie a nové výzvy. V zabehnutých situáciách sa po čase prestanú cítiť komfortne, čo bol aj môj prípad. Preto nezvyknú v organizáciách po skončení zadania pokračovať. To však nevylučuje prípady, že si nakoniec s firmou ‚padnú do oka‘ a takýto manažér pre ňu ostane pracovať dlhodobo.“

Dôveru ľudí si treba vedieť získať

Príchod dočasného manažéra do firmy vnímajú neraz niektorí zamestnanci skepticky. Na jednej strane majú strach o svoje zamestnanie, na druhej sa im nepáči, že novoprichádzajúci človek získa pomerne veľké kompetencie. Ako objasňuje Muna Awwadová, bežne sa v praxi stretávajú s určitou súťaživosťou medzi stálymi zamestnancami a prenajatými manažérmi. „Skúsenosť hovorí, že ak ľudia nevedia, čo majú čakať, čakajú to najhoršie. Preto štandardne predstavujeme interim manažéra novým kolegom na úvodnom stretnutí, s cieľom vysvetliť dôvod jeho pôsobenia vo firme.“

Miroslav Siváček preto odporúča dobre si jeho vstup do spoločnosti načasovať. „Firma, na úrovni topmanažmentu, by mala byť schopná dôkladne vysvetliť, prečo dotyčný manažér k nim prichádza, čo bude robiť, aké sú jeho úlohy, termíny a kompetencie.“ Nemenej dôležité je, ako interim manažér vstúpi do firmy, aký urobí prvý dojem a ako si dokáže získať dôveru ľudí. Je preto pre neho vhodné zistiť si o spoločnosti čo najviac a čo najskôr prezentovať jasný plán, ako bude plniť svoje úlohy.

Obavy z „ohrozenia“ nie sú namieste

Po vstupe interim manažéra do firmy treba prekonať dve hlavné prekážky. V prvom rade nedôveru interných pracovníkov voči „cudzincovi“, pretože domáci si môžu myslieť, že by prácu zvládli lepšie, lebo spoločnosť poznajú. „Ďalšou prekážkou sú obavy z ohrozenia. Hlavne interní manažéri môžu mať pocit, že príchodiaci ‚high caliber‘ je ich konkurencia. Zamestnancom zase ako prvé napadne prepúšťanie,“ spresňuje Siváček.

Istý čas sa predpokladalo, že dočasní manažéri budú veľkým prínosom v zaistení nástupníctva v súkromných alebo rodinných firmách. V praxi to však nie je také jednoduché. Pri rodinných firmách podľa senior consultantky stále prevažuje nedôvera v dosiahnutý výsledok a obavy z neefektívne vynaložených nákladov, preto sú medzi zákazníkmi zastúpené iba minimálne.

Navyše, ako spresňuje Miroslav Siváček, nástupníctvo po otcovi zakladateľovi sa v dobrých firmách spravidla pripravuje dlhšiu dobu, a preto je čas nájsť nástupcu. „V prípade potreby rýchlej zmeny sa zase väčšinou siaha po ‚našich ľuďoch‘, to znamená po linke známostí a odporúčaní. Spolupráca medzi menšími firmami a interim manažérom je poznamenaná viacerými obmedzeniami (atraktivita, dôvera, finančné podmienky, malý uzavretý kolektív...) a vyžaduje si vyšší stupeň vzájomnej empatie a citlivosti ako pri väčších firmách.“

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment 5/2018.