Čo robiť, ak riadite MarťanovNechajte ich, nech si pracujú sami, keď chcú...Motivujte ich odvolávaním sa na ich schopnosť perfektne dokončiť prácu – ide o psychologický prvok, tzv. „muž – hrdina“.Oceňujte ich a podporujte ich zdôrazňovaním dôležitosti zadaných úloh.Keď sú v strese, dovoľte im „uchýliť sa na čas do jaskyne“ a/alebo im uveďte jednoduché a rýchle kritériá toho, čo má byť opravené, dokončené, spravené a pod...