Hovoříme o systémech manipulace s materiálem, abychom ukázali, že zacházení se zbožím nesmí být jen sřetězením různých samostatných činností s různými zařízeními, organizovaných různými disciplínami, nýbrž že musí existovat souvislost mezi těmito činnostmi vzhledem k druhu zboží a k objemu materiálového toku, aby tím byl udržován nepřerušovaný a hospodárný materiálový tok...