Mentoring je jeho vášeň

Podnikať začal s kamarátom, keď mal 18 rokov a túžil sa osamostatniť, zarábať vlastné peniaze. V roku 2002 založil firmu Websupport, s ktorou dosiahol množstvo úspechov. „Moji rodiča boli podnikatelia, takže ma v tomto smere inšpirovali. Založili sme s kamarátmi firmu a fungovali ako rodinný biznis. Napriek tomu, že sme nemali takmer žiadne skúsenosti, sme rýchlo rástli,“ spomína na konferencii DNA lídra, ktorú v októbri organizovala spoločnosť Poradca podnikateľa.

Dnes rád mentoruje mladých ľudí a investuje energiu do startupov. „Nerobím to pre peniaze, ale preto, lebo mentoring je moja vášeň. Inšpirujú ma príbehy iných ľudí, aj začínajúcich podnikateľov, aj mne osobne to dáva veľmi veľa energie. Snažím sa vždy raz či dvakrát do týždňa mať osobné stretnutie s niekým inšpiratívnym a vzájomne sa posúvame dopredu.“

Pochvala ľudí dokáže motivovať

Existuje množstvo príručiek o vedení a manažovaní ľudí, ktoré vedú k zlepšovaniu know-how, ale ani jedna nie je receptom na to, ako to robiť dobre a čo najlepšie využiť ľudský potenciál. Michal Truban na to ponúka svoj pohľad. „Líder by mal byť vzorom pre svojich ľudí, viesť osobným príkladom, nielen rečami. Mňa každý deň poháňa dopredu to, že robím, čo ma baví. Ja osobne považujem za dôležité chváliť svojich ľudí, v čom má mnoho manažérov firiem rezervy. Zatiaľ čo úspechy zamestnancov prijímajú ich nadriadení ako samozrejmosť, neúspech si všimne každý. A to je chyba, ktorú som často robil aj ja. Ľudia musia mať pocit, že firme na ich výkone záleží. Následne sa to ukáže aj na ich výkone a prístupe k riešeniu pracovných problémov,“ objasňuje Truban.

Šport ho naučil vytrvalosti

V živote Michala Trubana je šport veľmi naviazaný na každú činnosť. „Šport ma naučil trpezlivosti i vytrvalosti. Mám rád vytrvalostný šport, ako napríklad triatlon. Istý môj kamarát mi dal nedávno dobrú radu. Pýtal som sa ho, ako sa možno stať najlepším triatlonistom. Na moje prekvapenie odpovedal, že tí najúspešnejší triatlonisti najlepšie regenerujú.“ Podľa neho to platí aj v biznise. Ak chceme mať skvelú formu, je potrebný aj oddych. „Treba si vedieť správne rozložiť sily. Neraz vám radia v rôznej motivačnej literatúre: musíte pracovať s maximálnym úsilím a urobiť pre svoj cieľ úplne všetko, až na hranu. S tým sa úplne nestotožňujem, opak je pravdou. Dostatočný oddych znamená dobrý výkon. Kto od rána do večera pracuje, bez akéhokoľvek voľna či dovolenky, určite nedosahuje najlepšie výsledky,“ uzatvára Truban.

Zaujímavé otázky z publika:

  • Čo považujete za najväčšiu brzdu digitalizácie na Slovensku?
    Je to veľa vecí, ale jednu z najhlavnejších tvorí politický leadership. Platí to v súkromnej biznis sfére aj vo všetkom ostatnom. Keď chcete niečo dosiahnuť, potrebujete mať silného lídra, ktorý bude úspešne viesť celý tím. To sa zatiaľ nedialo, lídri, ktorí tam doteraz boli, nemali potrebné vízie a ich prioritou bolo skôr čerpanie eurofondov. Žiaľ, digitalizácia nebola vnímaná ako niečo, čo môže Slovensko výrazne posunúť dopredu. V celej komunite je zhoda na tom, že informatizácia sa dá vyriešiť jedine skvalitnením ľudí v štátnej správe.
  • Ako oddeľujete politiku od podnikania? Čo vás do nej priťahuje?
    V minulosti som neznášal politikov. Avšak neskôr som pochopil, že sa musíme prestať neustále umárať v bahne minulosti a spraviť hrubú čiaru. Ako spoluzakladateľ občianskeho združenia Slovensko.Digital som chcel poukázať na tie správne veci. Verím, že služby a fungujúci moderný štát je to, čo môže dôveru do spoločnosti vrátiť. Ukázali to napríklad skúsenosti Estóncov, ktorí sú veľmi moderní v danej oblasti. Majú dôveru v inštitúcie, v moderný prístup a v budúcnosť. Ak štát ukáže, že mu ľudia môžu dôverovať v rôznych zásadných situáciách, bude to mať celospoločenský dosah. Ja osobne verím, že politiku možno robiť kvalitne a pre mňa osobne je to zatiaľ jedna z najväčších výziev.

Inšpiratívne myšlienky:

• Ak sa chceme rýchlo posunúť a dosiahnuť progres v krátkom čase, musíme byť všetci na jednej lodi.
• Snažím sa vlastniť čo najmenej vecí vo svojom živote, zbavovať sa tých nepotrebných. Môj fókus bola moja firma, po ničom inom netúžim. Mám malý byt v centre, kde bývame s tromi deťmi a je to úplne perfektné.
• Čím viac normálnych ľudí bude v politike, tým viac môžeme spoločne dosiahnuť. Možno som naivný, ale politika je podľa mňa dôležitá vec, aby naše deti mali nejakú budúcnosť.