Motto: „ Ak chceš postaviť loď, nerob to tak, že zvoláš chlapov, aby zohnali drevo a začali stavať, ale vyvolaj u nich pocit, aby sami zatúžili po šírom a nekonečnom mori“. Antoine de Saint–ExupéryInvestície do nových technológií a rozvoja výroby, tvorba nových distribučných sietí ako aj inovácia poskytovaných výrobkov a služieb, sú nevyhnutnými zdrojmi konkurenčnej výhody...