Pod pojem elektrická sieť zahŕňame sústavu prenosových vedení, rozvodní, transformátorov a ďalších zariadení, ktoré dodávajú elektrinu z elektrárne do vášho domova alebo firmy. Naša súčasná elektrická sieť sa začala budovať v 90. rokoch 19. storočia a postupne sa vylepšovala vďaka pokroku technológií prakticky nepretržite. 

Na konci s dychom

Aj keď sa dnešná elektrická sieť považuje za zázrak inžinierstva, s nástupom digitálnych technológií a rozširovaním využitia elektriny už dosahuje svoje limity. Aby sme sa posunuli vpred, potrebujeme nový druh elektrickej siete, ktorá sa buduje zdola nahor, aby zvládla základňu digitálneho a počítačového vybavenia a technológie od nej závislej - a takú, ktorá dokáže automatizovať a riadiť zvyšujúcu sa zložitosť spotreby elektrickej energie v 21. storočí.

Čo robí sieť „inteligentnou“?

Stručne povedané, inteligentnú sieť vytvárajú digitálne technológie, umožňujúce obojsmernú komunikáciu medzi výrobcom elektriny, distribútorom a ich zákazníkmi so súčasným snímaním údajov pozdĺž prenosových vedení. Rovnako ako internet, aj inteligentná sieť bude pozostávať z ovládacích prvkov, počítačov, automatizácie a nových technológií a spolupracujúcich zariadení. V tomto prípade budú tieto technológie spolupracovať s elektrickou sieťou tak, aby digitálne reagovali na náš rýchlo sa meniaci dopyt po elektrickej energii.

Citlivá pavučina

Ak dnes doma zapneme spotrebič do elektrickej zásuvky, prakticky sa spájame s obrovským počtom miest, využívajúcich rovnakú elektrickú sieť. Elektrina sa nedá vyrábať do zásoby, to znamená že pre našu svietiacu stolnú lampu musí práve v tom momente nejaké zariadenie vyrábať elektrinu. A naopak – ak ju vypneme, vyrábaná elektrina si musí hľadať iného spotrebiteľa. Ide o nesmierne zložitú pavučinu navzájom prepojených vedení, v ktorých sa každou milisekundou mení odber i prenos. Siete jednotlivých štátov sú navzájom prepojené, takže netušíme odkiaľ prichádza elektrina do našej zásuvky.

Dôležitá stabilita

Samozrejme, za všetko sa platí, takže distribučné spoločnosti presne vedia odkiaľ sa koľko energie odobralo. A teraz si predstavte, že celú túto zložitú pavučinu treba neustále merať, kontrolovať, opravovať a rozširovať. Kým existovali iba klasické tepelné elektrárne, bolo oveľa jednoduchšie udržať si o všetkom prehľad. Dnes, keď do siete privádzajú elektrinu rôzne zdroje, napríklad z fotovoltických panelov na strechách súkromných domov či z veterných turbín, závislých od počasia, sa situácia komplikuje a bez počítačov by sa už dávno nedala udržať jej stabilita.

Bez elektriny to nejde

Dnes môže mať prerušenie dodávok elektriny, ako napríklad výpadok prúdu, dominový efekt - sériu porúch, ktoré môžu mať vplyv na bankovníctvo, komunikáciu, prevádzku a bezpečnosť. To predstavuje osobitnú hrozbu v zime, keď môžu majitelia domov zostať bez tepla. Inteligentná sieť dodá nášmu systému elektrickej energie odolnosť a umožní mu lepšie sa pripraviť na riešenie núdzových situácií, ako sú silné búrky, zemetrasenia, veľké slnečné erupcie či teroristické útoky. Vďaka svojej obojsmernej interaktívnej kapacite umožní inteligentná sieť automatické presmerovanie pri poruche alebo výpadku zariadenia. Takto sa minimalizujú výpadky a ich následky.

V núdzi poznáš sieť

Nové technológie tiež pomôžu zaistiť rýchle a strategické obnovenie dodávky elektrickej energie po núdzovej situácii - napríklad presmerovanie elektriny najskôr k pohotovostným službám. Okrem toho budeme môcť vďaka inteligentnej sieti viac využívať výhody zákazníckych elektrocentrál na výrobu energie, keď nie je k dispozícii z verejných služieb. Kombináciou týchto zdrojov „distribuovanej výroby“ môže komunita udržať svoje zdravotné stredisko, policajné oddelenie, semafory, telefónny systém či obchod s potravinami v prevádzke aj v prípade núdze.   

Nové a lapšie

Inteligentná sieť predstavuje ideálny spôsob, ako riešiť starnúcu energetickú infraštruktúru, ktorú je potrebné modernizovať alebo vymeniť. Ide o riešenia, ktoré zvýšia energetickú účinnosť a znížia straty, a súčasne pomôžu zvýšiť povedomie spotrebiteľov o súvislosti medzi používaním elektriny a životným prostredím. A je to spôsob, ako nášmu energetickému systému zvýšiť národnú bezpečnosť - využívať väčšie množstvo domácej elektrickej energie, ktorá je odolnejšia voči prírodným katastrofám a útokom.

Zákazník nie je na konci

Smart Grid nie je len o počítačoch a technológiách – ide aj o to, dať konečným odberateľom elektriny informácie a nástroje, potrebné pri rozhodovaní sa o využití energie. Ak už z domáceho počítača spravujete činnosti, ako napríklad osobné bankovníctvo, predstavte si, že by ste správu odberu elektriny vykonávali podobným spôsobom. Inteligentná mriežka umožní bezprecedentnú úroveň účasti spotrebiteľov. Napríklad už nebudete musieť čakať na svoj mesačný výpis, aby ste zistili, koľko elektriny spotrebujete. Vďaka Smart Gridu o nej môžete mať jasný a včasný obraz okamžite.

Majte prehľad

Aj u nás už zavádzané inteligentné merače a ďalšie mechanizmy vám umožnia zistiť, koľko elektriny spotrebujete, kedy ju spotrebujete a aké sú jej náklady. V kombinácii s cenami v reálnom čase vám to umožní ušetriť peniaze spotrebou menšieho množstva energie v čase, keď je elektrina najdrahšia. Zatiaľ čo sa o potenciálnych výhodách Smart Grid zvyčajne hovorí z hľadiska ekonomiky, národnej bezpečnosti a cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, Smart Grid má potenciál pomôcť každému jednému spotrebiteľovi ušetriť peniaze tým, že vám pomôže spravovať spotrebu elektriny.

Zelené šetrenie

Hovorí sa, že najzelenšia energia je tá, ktorú netreba vyrobiť. Optimalizáciou výroby elektriny, jej distribúcie a spotreby, znížením prenosových strát a minimalizáciou výpadkov spôsobených preťažením siete sa celkom iste dosiahne úspora elektriny a tým i redukcia negatívnych dopadov na životné prostredie. Vznikne tak udržateľný energetický systém s nízkymi stratami a vysokou úrovňou kvality a bezpečnosti dodávok.

Krok za krokom

Elektrárenské spoločnosti teraz uskutočňujú tri triedy transformácií, smerujúce k vybudovaniu inteligentnej siete: zlepšenie infraštruktúry tzv. silovej elektriny pre veľkoodberateľov ako sú priemyselné podniky, doplnenie digitálnej vrstvy, ktorá je podstatou inteligentnej siete a komunikácie a ako tretí krok prebieha transformácia obchodných procesov, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa dali zúročiť investície do inteligentných technológií.

Budovanie veľdiela

Smart Grid bude pozostávať z miliónov komponentov - ovládacích prvkov, počítačov, elektrických vedení, nových technológií a vybavenia. Dokončenie všetkých technológií, ich inštalácia, prepojenie a testovanie bude nejaký čas trvať a nestane sa to naraz - inteligentná sieť sa bude budovať kus po kúsku možno ešte ďalších desať rokov. Ak sa ale uvedie do plnej prevádzky, pravdepodobne prinesie rovnaký druh transformácie, aký už internet priniesol do nášho spôsobu života, práce, hrania a učenia sa.

Smart Grid na Slovensku

Hoci naša krajina nepatrí medzi európskych priekopníkov v budovaní prvkov inteligentnej energetickej siete, prvé lastovičky už ohlasujú budúcnosť energetiky. Jedným z nových prvkov je výmena klasických elektromerov za „inteligentné,“ ktoré distribútorská spoločnosť dokáže odčítať i spravovať na diaľku.

Ďalším je slovensko-maďarský projekt Danube InGrid, ktorý má uľahčiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do súčasnej siete. Rastúci podiel OZE, ktorých produkcia v mnohých prípadoch významne kolíše v čase, zároveň predstavuje čoraz väčšiu výzvu pre distribúciu a prenos elektriny. Okrem iného je nevyhnutné posilňovať odolnosť a spoľahlivosť sústav tak, aby boli schopné zvládnuť zvýšenú inštaláciu nových OZE napriek nestálej (kolísavej) výrobe elektriny.

Pre realizáciu spoločného projektu spoločností E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Západoslovenskej distribučnej (ZSD) a SEPS sa podarilo z európskeho fondu Connecting Europe Facility (CEF) Energy získať 102 miliónov eur, celková investícia dosiahne výšku 291 miliónov eur. Kľúčovým aspektom projektu je inštalácia zariadení inteligentnej siete, ktorá umožní väčšie zapojenie spotrebiteľov do riadenia ich spotreby. Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav prinesie do regiónov západného a juhozápadného Slovenska moderné inteligentné siete.