Vypracovanie GDPR môže byť skutočne náročnou úlohou, ktorá môže spomaliť vaše podnikanie na istý čas.

Zodpovedaním týchto otázok však veríme, že vám tento proces aspoň čiastočne uľahčíme.

Na koho sa vzťahuje GDPR?

Ak by sme mali odpovedať jednou vetou, tak v zásade na každého, kto nejakým spôsobom spracúva osobné údaje fyzických osôb.

V jednoduchosti sa tak GDPR vzťahuje na všetky firmy, ktoré pravidelne spracúvajú údaje o svojich zákazníkoch.

Na ktoré osobné údaje sa vzťahuje GDPR?

Ohľadom GDPR pre firmy sú zo spracovania GDPR vylúčené údaje firiem s. r. o. a a. s. V prípade telefónnych čísiel alebo e-mailov, pomocou ktorých komunikujú s vami vaši zamestnanci, už však ide o osobný údaj fyzickej osoby a logicky je teda potrebné ho chrániť podľa GDPR.

Ste SZČO a fakturujete živnostníkom. Sú ich fakturačné údaje vnímané taktiež ako osobné údaje?

Právna úprava GDPR nerozlišuje spracovanie osobných údajov pre firmy a pre nepodnikateľov, teda fyzické osoby.

Pokiaľ teda spracovávate údaje živnostníka, tak z pohľadu GDPR sú chránené ako údaje fyzickej osoby - nepodnikateľa. Ak si teda vypýtate fakturačné údaje od klienta, stávate sa prevádzkovateľom osobných údajov.

Spracovanie týchto údajov však viete odôvodniť tým, že tieto údaje jednoducho musíte zaznamenávať, keďže táto povinnosť vám vyplýva z ostatných osobitných zákonov.

Nechajte si poradiť

Problematika GDPR pre firmy, ale aj fyzické osoby je mimoriadne náročná a obsiahla. Máte viacero otázok ohľadom tejto problematiky?

Ideálnym riešením pre vás preto bude vypracovanie GDPR od externej spoločnosti, ktorá sa touto problematikou zaoberá.

Jednoducho im opíšete svoj súčasný stav a daná spoločnosť vám vypracuje GDPR, tak aby ste dodržiavali všetky zákony.