Nadácia TA3 má vo svojom štatúte aj pomoc odkázaným a ohrozeným skupinám obyvateľstva. Preto podáva pomocnú ruku samosprávam, ktoré v tomto komplikovanom období zabezpečujú seniorom nákupy. Najmä pre menšie obce, ktoré majú napäté rozpočty a doslova počítajú každé euro výdavkov, to predstavuje problém. Náklady majú najmä na služobné autá, pohonné hmoty a pracovnú silu.


Nadácia TA3 prichádza s SMS zbierkou, ktorá sa aj v minulosti osvedčila ako vysoko účinný a adresný nástroj pomoci. S mediálnou podporu Televízie TA3 pripravila mobilizačný spot, ktorým vyzýva darcov, aby zaslaním prázdnej SMS na číslo 832 prispeli sumou 1 euro na náklady, ktoré majú samosprávy pri zabezpečovaní nákupov pre svojich starších občanov, odkázaných na pomoc okolia.

Samosprávy, ktoré prejavia záujem o finančnú podporu, sa môžu obrátiť na Nadáciu TA3 elektronicky a kontaktovať ju na adrese nadacia@ta3.com. O rozdelení prostriedkov zo zbierky bude rozhodovať 5 členná komisia, zložená z troch zástupcov Nadácie TA3 a dvoch predstaviteľov ZMOS. Príspevok na financovanie tejto služby, respektíve úhrada nákladov, ktoré vzniknú samosprávam pri zabezpečovaní tejto služby pre svojich občanov, nie sú nárokovateľné. Kampaň potrvá do 3.mája 2020.

Peter Káčer (správca Nadácie TA3)

Branislav Tréger (predseda ZMOS)