Osem z desiatich pritom označilo za technológiu s najväčším vplyvom na ich budúcu kariéru umelú inteligenciu. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu KPMG. 

Študenti vidia budúcnosť s technológiami pozitívne, a to najmä preto, že automatizácia úloh podľa nich uvoľní viac času na zmysluplnejšiu prácu. Ďalším dôvodom je aj zvýšenie efektivity v zmysle rýchlej a ľahšej komunikácie, čo by malo mať za následok efektívnejšie rozhodovanie. Za dôležité považujú študenti aj nové príležitosti vo forme nového typu pracovných miest v každom odvetví.

Až 81 % opýtaných si myslí, že počas nasledujúcich desiatich rokov bude mať spomedzi technológií najväčší vplyv na ich kariéru umelá inteligencia. Nasleduje blockchain a robotika, ktoré označilo za najvplyvnejšie technológie budúcnosti 59 % respondentov.

Znalosť a schopnosť pracovať s novými technológiami v budúcnosti podľa biznis študentov stačiť nebude. Za kľúčové netechnické zručnosti považujú riešenie problémov (61 % opýtaných), schopnosť učiť sa (49 %) a tvorivosť (39 %).  „Význam netechnických zručností v čoraz viac technicky ovládanom svete posilnil. Dnešní špičkoví študenti si uvedomujú, že existuje celý rad zručností, ktoré poskytnú základy pre ich kariéru, bez ohľadu na technologický pokrok," skonštatoval Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 88 študentov z 22 krajín v rámci celosvetového finále súťaže KPMG International Case Competition 2018, ktorá sa uskutočnila začiatkom apríla v Kuala Lumpur.