Ekonomická kríza prinútila globálne spoločnosti nájsť nové spôsoby zníženia nákladov, avšak za predpokladu vysokej úrovne kvality poskytovaných služieb. Firmy začali centralizovať a najfrekventovanejšia je „vnútorná“ centralizácia niektorých biznis funkcií. Takéto centrá sa nazývajú centrá zdieľaných služieb (SSC)...