Aj napriek tomu, že sa v dnešnom svete zdôrazňuje technický pokrok, kľúčovú úlohu budú zohrávať ľudia – nielen ich znalosti, ale aj schopnosť otvoriť sa spolupráci, spoločne zdieľať znalosti a zdroje, prispôsobiť technológie človeka, zmeniť mnohé súčasné „paradogmy“ tak, aby sme neslúžili peniazom, ale peniaze slúžili nám. Nové a prelomové technológie prichádzajú rýchlo a vzájomne sa prepájajú a kombinujú. Samotný elektromobil neprináša sám o sebe prevrat, ale autonómne elektromobily riadené umelou inteligencia prepojené s energetickou infraštruktúrou ciest, budov a iných zdrojov, s platformou zdieľania zásadne zmenia svet okolo nás. Podobne sa integrujú technológie big data, umelej inteligencie a blockchain alebo aditívnej ,výroby, masovej kustomizácie, re-lokalizácie a eliminácie medzičlánkov. Tradične sa technológia týka komponentov, ktoré musia byť integrované do väčších a zložitejších produktov. Rovnako ako v automobile (alebo v ľudskom organizme) musia však všetky tieto komponenty fungovať bez problémov a bezchybne spolu. Existujú teda aj integračné technológie, ktoré ich prepájajú a organizujú do funkčného celku. Už dnes nie je možné mať všetkých odborníkov a ich znalosti v jednej firme, musíme sa naučiť vytvárať siete, budovať dôveru, učiť sa jeden od druhého a zdieľať spoločné zdroje.

Podnikatelia, spojte sa!

Na konferencii Podnikatelia, spojte sa! vystúpia ľudia, ktorí radi hľadajú nové cesty, študujú nové odvetvia a technológie, prepájajú svety. Stretnete tam však mnoho ďalších zaujímavých podnikateľov, ktorí budú prezentovať svoje podnikateľské modely, produkty a služby.

V programe vystúpia:

 • Profesor Milan Zelený, ZET Foundation
 • Libor Witassek, predseda predstavenstva Allied Consultants
 • Stanislav Martinec, majiteľ KOMA Modular
 • Miloš Gregor, konateľ GreMI KLIMA
 • Marek Kyseľ, riaditeľ GreMI KLIMA
 • Kristína Lang, spolumajiteľka MEDEKO CAST
 • Vojtěch Pastorčák, majiteľ V-Podlahy
 • Anton Šťastný, bývalý hokejista a zakladateľ spoločnosti Evergreen
 • Vladimír Maslák, zakladateľ OZ Dobrý pastier
 • Jan Mašek, zakladateľ Red Button
 • Miroslav Očenáš, majiteľ Kvety.SK

Prednášky s workshopmi

Každá firma funguje efektívnejšie, keď dokáže nové nápady otestovať a dostať do praxe. Výsledky sú ešte lepšie, keď na tom pracuje tím zohratých ľudí. Tímová metodika Design Sprint ponúka inovačné a tvorivé riešenia problémov. Zameriava sa na vytváranie produktov a služieb, ktoré zákazníci naozaj potrebujú. Počas celého workshopu budeme v skupinkách objavovať príležitosti, ktorými môže Design Sprint obohatiť Vašu spoločnosť. Konferenciou, ktorú organizujeme 24.-25.4.2018 v Žiline vás budú sprevádzať Ján Košturiak, ktorý prepája podnikateľov a vytvára s nimi nové biznis modely, Marcel Rypák, koordinátor projektov v Podnikateľskej univerzite, Jozef Krišťak, konateľ IPA Slovakia a ďalší.

Viac informácií nájdete na: www.podnikateliaspojtesa.sk
IPA Slovakia, s.r.o.