Najväčšou prioritou firiem by mala byť vždy predovšetkým ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov pri práci.

Certifikát bezpečnosti

Splnenie všetkých podmienok pre zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov a ochrane zdravia na pracovisku môžete potvrdiť práve certifikátom bezpečnosti. Získať ho však bez splnenia určitých podmienok nebudete môcť. Akonáhle ho ale budete mať, všimnú si to nielen vaši dodávatelia, odberatelia, ale aj uchádzači o zamestnanie. Pocítia to však najmä zamestnanci, ktorí už vo vašej firme pracujú.

Základným princípom certifikátu bezpečnosti ISO 45001 je identifikácia všetkých možných rizík na pracoviskách a ich riadenie, aby bolo minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov na pracovisku. Pracovné úrazy sú vo firmách bežné. Žiaľ, vo väčšine ich počet neklesá, ale naopak skôr stúpa. Keďže je vašou najväčšou prioritou ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov pri práci, mali by ste sa orientovať na získanie certifikátu ISO 45001.

Ochrana pred koronavírusom

Každý podnikateľský subjekt by v súčasnej pandemickej situácii mal klásť dôraz najmä na ochranu pred koronavírusom. Koronavírus a jeho rozšírenie vo firme by malo katastrofálne následky pre firmu a podnikanie. V posledných rokoch k nám prichádzajú pracovať ľudia zo zahraničia. V súčasnej situácii si cudzinecká polícia vyžaduje zdravotnú prehliadku pre cudzincov najmä z dôvodu nákazy koronavírusom, resp. pre to, či cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Zabezpečte pravidelné testovanie zamestnancov a nezabúdajte predovšetkým na dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a hlavne dodržiavanie rozostupov na pracovisku.