Za jej vznikom stojí IT Asociácia Slovenska (ITAS) spolu s Asociáciou dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT). Za uplynulé roky sa SEWA stala stabilným partnerom, ktorému dôveruje takmer 700 klientov, a tak je počtom členov, výrobcov elektrozariadení, a komplexnosťou služieb najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia na Slovensku. Jej hlavným cieľom je byť spoločnosťou, ktorá dokáže pod jednou strechou vyriešiť všetky environmentálne povinnosti výrobcov a predajcov elektrozariadení. O tom, ako sa jej to darí a aké služby ponúka svojim klientom, sme sa rozprávali s Jozefom Kozákom, výkonným riaditeľom spoločnosti SEWA, a.s..

Ak by ste mali zhodnotiť vaše dlhoročné skúsenosti, boli v znamení kvality a efektivity?

Hlavným zámerom založenia SEWA bolo vytvorenie servisnej spoločnosti pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení, ktorí sú združení v ADAT a ITAS. V apríli roku 2005 sme spolu s viacerými spoločnosťami – vrátane NAY, IBM, Philips, SONY atď. – podpísali memorandum o porozumení. Jeho cieľom bolo založenie organizácie, v rámci ktorej budeme schopní plniť novovzniknuté povinnosti výrobcov elektrozariadení zodpovedne, efektívne a transparentne. Boli sme alternatívou k Recyklačnému fondu, ktorému boli výrobcovia a dovozcovia povinní v zmysle platnej legislatívy odvádzať vysoké poplatky za recykláciu. Využili sme možnosť, ktorú nám poskytla európska legislatíva, a postarali sme sa o zákonné povinnosti sami. Od vzniku organizácie sme si museli prejsť mnohými zmenami nielen v legislatíve, ale aj v zastúpení jej členov. A to, že sa niekoľko našich významných klientov v priebehu rokov rozhodlo vyskúšať služby konkurencie a po krátkej dobe sa k nám vrátili, len potvrdzuje, že naša firemná politika je nastavená správne.

Očakávate nejaké zmeny v zbere elektroodpadu v najbližších rokoch?

Sami sme zvedaví, ako sa prebiehajúca pandémia podpíše pod zber elektroodpadu. V súčasnosti badáme pokles zberov najmä z predajní, škôl, firiem a inštitúcií, ktoré boli čiastočne alebo úplne uzatvorené. Zároveň tak nedochádza k prirodzenej obmene starých elektrozariadení za nové.

Od roku 2021 bude musieť podľa európskej legislatívy minimálny podiel zberu elektroodpadu dosahovať 65 % priemernej hmotnosti všetkých elektrozariadení uvedených na trh v priebehu predchádzajúcich troch rokov. Aj preto sa snažíme docieliť zjednodušenie podmienok v oblasti elektroodpadu a vytvárať vzdelávacie aktivity, ktoré budú rozširovať povedomie o dôležitosti zodpovedného prístupu k jeho spracovaniu už od detstva.

Prezentujete sa ako spoločnosť, ktorá za svojich klientov vyrieši všetky povinnosti pod jednou strechou. Čo presne to znamená?

Vo väčšine prípadov je výrobca elektrozariadení aj výrobcom obalov a batérií. Vznikajú mu tým podobné alebo rovnaké povinnosti ako pri elektrozariadeniach. Za našich klientov vieme splniť všetky povinnosti u nás, čiže pod jednou strechou, bez dodatočných finančných a časových nákladov. Od nášho vzniku je jednou z našich hlavných zásad maximálne efektívne nakladanie s prostriedkami klientov, a zároveň odbremenenie ich od všetkých úkonov, ktoré sme za nich schopní vyriešiť. Jednoducho povedané, snažíme sa docieliť, aby sa mohli venovať svojmu core biznisu, a to bez starostí s elektroodpadom.

Aké úkony si pod tým môžeme predstaviť?

Najdôležitejšia je celková starostlivosť o zákazníka. U nás sa tieto úkony skrývajú, ako som už spomínal, pod názvom „one-stop shop“, prostredníctvom ktorého uskutočňujeme všetky služby kolektívneho plnenia a recyklácie na jednom mieste. V praxi to znamená, že napríklad televízor uvedený na trh je zabalený v obale a súčasťou jeho balenia je aj manuál a prípadne batérie v ovládači. Daný výrobca alebo dovozca televízora má teda zo zákona aj povinnosti voči obalom, batériám a tzv. neobalovým výrobkom. Ak je naším klientom, my sa postaráme o plnenie povinností aj pre elektrozariadenia, a rovnako tak aj pre batérie, obaly a neobalové výrobky pod jedným prístupom do nášho systému s jedným štandardizovaným formátom zmlúv. Klient tak nemusí hľadať iných partnerov napríklad pre batérie a predstavuje to pre neho výraznú administratívnu úsporu. To všetko s garanciou plnenia povinností v potrebnom časovom horizonte a v súlade s platnou legislatívou. Okrem toho ponúkame rovnaké podmienky a férové recyklačné poplatky pre všetkých klientov.

Na trhu je viacero OZV. V čom sa líšite od konkurencie?

Za výrazný rozdiel môžeme považovať našu efektivitu. Sme kontrolovaní samotnými dovozcami, z čoho pre nás vyplýva aj značný tlak na úspory. Vďaka nemu môžeme každoročne prehodnocovať poplatky za recykláciu – začiatkom tohto roka sme znížili náklady za elektrozariadenia v priemere o 10 %. V neposlednom rade je to členstvo v medzinárodnej organizácii European Recycling Platform, ktoré nám zaručuje prístup k zahraničnému know-how a možnosti plnenia environmentálnych povinností našich klientov aj v iných krajinách. Okrem vyššie spomenutých výhod môžem poukázať na transparentnosť v cenách – od nášho vzniku zverejňujeme recyklačné poplatky, ale tiež aj zmluvy, ktoré sú rovnaké pre všetkých našich klientov, na webovej stránke.

Plynú z medzinárodného členstva aj iné výhody?

Prostredníctvom neho sme schopní plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona pre výrobcov elektra, batérií a obalov vo všetkých štátoch Európy. Organizácia totiž poskytuje riešenia pre výrobcov v 29 krajinách. Ak výrobca uvádza svoj tovar na trh vo viacerých z nich, vďaka balíčku EuropePlus dokáže jednoducho plniť zberové aj registračné povinnosti vo všetkých.

Sú aj nejaké povinnosti, ktoré nerobíte len preto, že to tak prikazuje legislatíva, ale vám aj robia radosť?

Špeciálnu radosť nám robia environmentálne projekty zamerané na deti, prostredníctvom ktorých ich hravou formou učíme, čo robiť s použitými elektrozariadeniami alebo batériami, keď doslúžia. Napríklad projektom Zbierame použité batérie so Šmudlom cielime už na škôlkarov; ElektroOdpad-Dopad je zasa zameraný na žiakov základných a stredných škôl. 

A tiež ma teší, že sme pre našich klientov vytvorili viacero informačných kanálov, prostredníctvom ktorých sa im snažíme legislatívne komplikovanú a komplexnú tému – napríklad fungovanie OZV či procesy recyklácie – priblížiť jednoduchou formou, a zároveň zodpovedať všetky otázky, ktoré ich zaujímajú. Robíme tak prostredníctvom mesačného newslettera, konzultačných hodín, telefonickej a e-mailovej podpory a najnovšie už aj pomocou blogov a videí.

Školám a inštitúciám poskytujete aj iné služby ako len vzdelávanie. Mohli by ste nám ich priblížiť?

Všetkým školám, inštitúciám, ale aj firmám, nemocniciam, mestám a obciam ponúkame bezplatné odvozy odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Aj v prípade zberu odpadu bolo pre nás dôležité, aby sme maximalizovali efektívnosť. Záujemcom preto stačí vyplniť jednoduchý on-line dotazník a my si po elektroodpad prídeme. Všetko, čo musí firma či inštitúcia urobiť, je v daný deň naložiť elektroodpad a batérie do pristaveného automobilu, ktorý ich dopraví na miesto, kde budú ekologicky zrecyklované. Nasledujúci mesiac po realizácii od nás obdrží potvrdenie o recyklácii pre účely účtovníctva.

Ako sa môže prípadný záujemca stať vaším klientom?

Rovnako ako iné úkony, je to – v duchu našej firemnej politiky – veľmi jednoduché a intuitívne. Stačí vyplniť formulár, ktorý je na našej webovej stránke. Všetky zákonné povinnosti následne vyriešime za neho. Rovnako mu pomôžeme aj s možným plnením tých dodatočných. Stane sa tak členom organizácie, ktorej dôveruje takmer 700 výrobcov a dovozcov elektrozariadení, a zároveň získa stabilného partnera. 

 

Záujemca získa vďaka členstvu v SEWA:

 • komplexné plnenie všetkých environmentálnych povinností spojených s elektrozariadeniami, obalmi a batériami pod jednou strechou
 • Zelený certifikát potvrdzujúci jeho ekologický prístup k životnému prostrediu
 • rovnaké podmienky pre všetkých klientov
 • transparentnosť v cenách
 • registráciu na MŽP, vrátane ohlasovania zmien v priebehu roka
 • informovanie prostredníctvom elektronického newslettera, konzultačných hodín, telefonickej a emailovej podpory, blogov a videí
 • stabilného a zodpovedného partnera

Prečo si vybrať OZV SEWA?

 • viac ako 15-ročné skúsenosti
 • založená a riadená výrobcami a dovozcami elektrozariadení
 • rovnaké zmluvné podmienky pre všetkých klientov
 • one-stop shop riešenie pre komodity elektro, batérie a obaly
 • plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek v súlade so zákonom o odpadoch a bez sankcií zo strany štátnych kontrolných orgánov
 • profesionálny a transparentný prístup ku klientom (cenníky a zmluvy sú verejne prístupné)
 • poradenstvo a konzultácie
 • 14 rokov zavedený certifikovaný integrovaný systém manažérstva (ISO 9001, 14001,  45001, EMAS)
 • vzdelávanie verejnosti, detí a mládeže cez vlastné projekty
 • takmer 700 spokojných klientov


Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA, a.s.