Konkrétne: „Zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.“

Preložené z jazyka právnikov (ktorý, bohužiaľ, ani na Google Translate nenájdete :-) ) do slovenčiny to znamená, že ak ste firma s viac ako 20 zamestnancami, aspoň 3,2 % vašich zamestnancov musia byť občania so zdravotným postihnutím.

Tých 20 ľudí sa myslí tzv. priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Presná metodika, ako takýto počet stanoviť, kto sa tam počíta a kto nie, je bežne dostupná na internete. Často sa  používa napr. aj v rôznych štatistických hláseniach.

Ak vám teda vo výpočte vychádza, že by ste mali zamestnávať aspoň jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím (zaokrúhľuje sa matematicky – do 0,5 nadol, 0,5 a vyššie nahor), vaše možnosti sú nasledovné:

  •    zamestnať občana/občanov so zdravotným postihnutím,
  •    zadať zákazku vhodnú na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
  •    uhradiť odvod,
  •    ľubovoľná kombinácia uvedeného.

 A čo to v praxi znamená? Do 31. marca nasledujúceho roka ste povinný zaslať ako spoločnosť na úrad práce predpísaný výkaz, kde vypočítate, koľko občanov by ste mali zamestnávať a koľko reálne zamestnávate. Potom doplníte, ktoré z uvedených bodov ste využili a koľko zamestnancov so zdravotným postihnutím z vašej povinnej kvóty ste tým pokryli.

Čo sa týka spomenutých možností podrobnejšie, prvý bod „Zamestnať občana so ZP“ asi nepotrebuje  vysvetľovanie. Druhý bod „Zadať zákazku“ znamená, že si objednáte nejaké tovary alebo služby od firmy, ktorá má status chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Zaplatíte im za vykonanú prácu a k výkazu spomínanému vyššie doložíte povinné prílohy potvrdení.  Ich zoznam je rozsiahly, dá sa nájsť na stránke UPSVaR (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny): www.upsvar.sk. Čo sa týka súm, na vykrytie 1 povinného zamestnanca so ZP musíte zadať zákazku aktuálne v sume 929 € (0,8 násobok ceny práce – mení sa každý rok). Ideálna situácia nastane vtedy, keď príslušná chránená dielňa/pracovisko poskytuje niečo, čo by vaša spoločnosť tak či tak potrebovala a plánovala obstarať.

Úhrada odvodu znamená, že za každého chýbajúceho zamestnanca so ZP musíte zaplatiť odvod (pre lepšie pochopenie môžeme nazvať „pokuta“). Aktuálna suma za jednu osobu je 1,045 € (0,9 násobok ceny práce, mení sa každý rok). Dátum najneskoršej úhrady je rovnaký ako posledný dátum na podanie výkazu – t. j. 31. marec nasledujúceho roka. Vo výkaze vypočítate sumu a uvediete aj dátum jej úhrady na príjmový účet UPSVaR.