Pre TASR to uviedol riaditeľ oddelenia pre priemyselné nehnuteľnosti poradensko-realitnej spoločnosti CBRE na Slovensku Martin Varačka. Na Slovensku sú šikovní ľudia a dodávatelia by tento fakt mali využívať v ešte väčšej miere pri etablovaní centier výskumu a vývoja, konštatoval v tejto súvislosti.

„Cena tejto pracovnej sily v pomere k nákladom v západnej Európe ešte stále ponúka zaujímavú návratnosť investícií," poukázal Varačka.

O pracovnej sile z tzv. tretích krajín na Slovensku povedal, že ju využívajú v závodoch, kde sa vyžaduje veľké množstvo práce. Samotný signál, že je o ňu záujem, poukazuje na fakt, že títo výrobcovia nezvažujú automatizáciu. Zároveň uviedol, že nevie o tlaku zo strany automobiliek, aby dodávateľské firmy zavádzali rýchlejšie prístupy Logistics 4.0.