Pri každej prezentácii je dôležité vyvážiť a prepracovať obe jej stránky:

·         obsahovú

·         vizuálnu

Aj keď je obsah prezentácie akokoľvek kvalitný, ak jeho vizuálne prevedenie nie je na úrovni, stráca na hodnote.

5 zásad zaujímavej prezentácie

1. Stručnosť

Nepíšte celé vety, iba heslá. Jasne a stručne. Súvislosti a „omáčku“ okolo toho poviete počas prednášky.

Zapamätajte si zlaté pravidlo „6x6“: 6 odrážok na jednej snímke, v každej odrážke maximálne 6 plnohodnotných slov.

2. Vzhľad snímok

Aj pri prezentácii platí, že v jednoduchosti je krása. Snímky by mali mať rovnaké pozadie, písmo i farebné prevedenie.

Dávajte si pozor na čitateľnosť textu. Vhodné je svetlé pozadie (najlepšie biele) a tmavý text. Obrázok za textom zhoršuje čitateľnosť a unavuje oči.

3. Obrázky, schémy a tvary

Doplňte snímky grafikou (obrázky, tvary a schémy). Obrázky používajte iba na dokreslenie problematiky. Schémy SmartArt pôsobia zaujímavejšie ako text v odrážkach. Logo spoločnosti na každej snímke pôsobí profesionálne. Snímku „oživí“ aj farebná čiara alebo obdĺžnik oddeľujúci napríklad pätu snímky.

Pozn.: Pozrite sa na ukážku dvoch snímok. Vľavo základná snímka bez grafiky, vpravo spestrená grafikou a doplnená o logo a informácie o spoločnosti. Ktorá sa vám páči viac?


4. Animácie a prechody medzi snímkami

PowerPoint ponúka animácie objektov a prechodové efekty medzi snímkami. Menej je však viac.

Určite publikum zabavíte, keď nadpis priletí, dvakrát sa otočí a päťkrát zabliká, ale verte mi, že tým stratíte na vážnosti.

Vhodné je využitie animácií pre postupné zobrazovanie textu. Prípadne pri prezentácii fotografií, kde je pomocou efektov znásobená emócia. V iných prípadoch použitie animácií zvážte.

Dôležité je nastaviť medzi všetkými snímkami rovnaký prechod.

5. Gramatika, preklepy a vyjadrovanie

Nikdy nebudete pôsobiť profesionálne, ak budú v texte chyby. Rovnako je to aj s hlasovým prejavom. Prezentáciu si prejdite nahlas 2 – 3 krát. Pri samotnom prezentovaní budete istejší.

Nebojte sa používať nástroje PowerPointu, napr. predlohu snímky, prechodové efekty, SmartArt, kontrolu gramatiky a ďalšie, ktoré vám pomôžu rýchlo a jednoducho upraviť vzhľad celej prezentácie a vytvoriť tak prezentáciu, ktorá zaujme.