Dvaja synovia pracujú pre svojho otca na rodinnej farme. Mladší brat má už niekoľko rokov väčšiu zodpovednosť a samozrejme, aj odmenu. Jedného dňa sa starší syn pýta svojho otca, prečo je tomu tak.

Otec vraví: „Najskôr choď na susednú farmu a zisti, či majú nejaké husi na predaj – potrebujeme nejaké na rozšírenie nášho kŕdľa.“

Syn sa čoskoro vrátil aj s odpoveďou: „Áno, majú päť husí, ktoré nám môžu predať.“

Potom otec hovorí: „Dobre, prosím ťa, spýtaj sa ich, po koľko ich predávajú.“

Syn sa vracia s odpoveďou: „Za každú hus chcú 10 eur.“

Otec hovorí: „Dobre, teraz choď a spýtaj sa ich, či nám ich môžu dodať hneď zajtra.“

Po určitom čase sa syn vracia s odpoveďou: „Áno, môžu nám ich dodať zajtra.“

Otec požiadal staršieho syna, aby počkal a počúval. Potom si zavolal mladšieho syna a povedal mu: „Choď na susednú farmu a zisti, či majú nejaké husi na predaj – potrebujeme nejaké na rozšírenie nášho kŕdľa.“

Mladší syn sa čoskoro vracia s odpoveďou: „Áno, majú päť husí, za každú chcú 10 eur, alebo desať husí po 8 eur a môžu ich dodať zajtra – požiadal som ich, aby dodali päť, pokiaľ sa neozveme do hodiny. A dohodol som, že ak si to rozmyslíme a budeme chcieť päť husí navyše, tak nám ich dajú po 6 eur."

Otec sa otočil k staršiemu synovi, ktorý len uznanlivo pokýval hlavou – teraz si uvedomil, prečo preniesol jeho otec viac zodpovednosti na mladšieho brata a prečo ho aj lepšie platí...