Tri spôsoby, ako hlbšie premýšľať o práci Aj vy máte dojem, že u vás na pracovisku sa presadzujú pravidlá vhodné skôr pre prácu vo fabrike pri pásovej výrobe? A pritom väčšina z nás musí nad svojou prácou naozaj hlboko, tvorivo premýšľať. Na základe výsledkov rozsiahlej štúdie vás zoznámime s tromi sľubnými technikami, vďaka ktorým zvládnete náročné myšlienkové pochody nevyhnutné pre váš pracovný úspech...