Angažovanosť a strategický rozvoj firmy Zamestnanci budú do rozvoja angažovaní vtedy, keď firemné ciele budú vnímať (aspoň sčasti) ako svoje vlastné ciele – keď uvidia, že to povedie k napĺňaniu aj ich potrieb. Čo tým získame? Svoje ciele a svoje potreby sa všetci snažíme napĺňať v čo najväčšej miere, máme skutočný záujem, maximalizujeme svoje úsilie...