Keďže úrokové sadzby centrálnych bánk sú dlhodobo na nízkych úrovniach a analytici v najbližších rokoch neočakávajú ich zásadný rast, ani úroky na termínovaných vkladoch nepresiahnu úroveň inflácie. Po odznení koronakrízy sa inflácia posunula na multiročné maximá a je pravdepodobné, že zostane pomerne vysoká aj po deeskalácii napätia okolo Ukrajiny.

Ľudia, ktorí chcú svoje peniaze reálne zhodnotiť, teda dosiahnuť vyšší výnos, ako je miera inflácie, sa tak musia zamyslieť nad tým, ako s nimi naložiť čo najefektívnejšie. Pre tých, ktorí majú dlhší investičný horizont, požadujú vyššie zhodnotenie kapitálu a sú otvorení určitému investičnému riziku, sú vhodné investičné riešenia.

S nimi je síce späté vyššie riziko, odmenou zaň však býva spravidla aj vyšší výnos. „Jedným z najlepších prvých investičných krokov pre ľudí, ktorí chcú poraziť infláciu pri podstúpení adekvátneho rizika a výkyvov cien aktív, je nákup vybraných podielových fondov, ktoré obsahujú globálnu dynamickú akciovú zložku spolu s podielom lokálnych podnikových dlhopisov,“ vysvetľuje analytik J&T BANKY Stanislav Pánis.

Atraktívnou možnosťou v tomto smere je fond J&T SELECT. Prináša potenciál vysokého kapitálového zhodnotenia, v dlhodobom horizonte vyššieho ako miera inflácie. A to vďaka rastu hodnoty akcií v kombinácii s kupónovými príjmami korporátnych dlhopisov ako stabilizačnej zložky fondu.


Investujte dlhodobo

Pri investovaní do fondov je dôležité dodržať stanovený minimálny investičný horizont, aby sa investor vyhol prípadným stratám počas krátkodobých výkyvov trhu. Ak človek investuje dlhodobo, nemusí sa ich obávať. „Krátkodobé výkyvy predstavujú takmer bezvýznamnú korekčnú periódu rastového trendu a sú prirodzenou vlastnosťou spätou s investovaním. Platí, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že investované peniaze prinesú kladný výnos napriek obdobiam kríz či neistôt,“ vysvetľuje Pánis.

Podielové fondy sú pohodlným spôsobom investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expert na investície. O zverené prostriedky sa totiž stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. „Tento spôsob investovania preto určite nie je len pre odvážnych investorov, ale pre všetkých rozumných a pragmaticky uvažujúcich ľudí s dlhodobo voľnými finančnými prostriedkami na investovanie,“ hovorí Pánis. Výhodou fondov je aj to, že prostredníctvom nich môžu ľudia investovať mesačne aj menšie sumy už od niekoľkých desiatok eur.