Ako požiadať o rekreačný poukaz?

Oprávnený zamestnanec požiada o rekreačný poukaz písomne a výlučne takou formou, ktorú mu interným usmernením alebo predpisom stanovil jeho zamestnávateľ. My zamestnávateľom poskytujeme šikovnú pomôcku – online žiadosť o vydanie rekreačného poukazu DOXX. Len pár sekúnd a o rekreačný poukaz máte požiadané.

Ako vyzerá rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu, ktorú môže zamestnanec čerpať v rámci jedného roka. V prípade nášho rekreačného poukazu je to hodnota nabitá na Karte DOXX. Nabitá môže byť spolu s elektronickými stravnými lístkami. Systém sám inteligentne rozozná, kde držiteľ karty platí.

Ak mám od zamestnávateľa elektronický rekreačný poukaz, môžem priniesť aj faktúru?

Nie, nie je možné mať vydaný rekreačný poukaz a zároveň nárokovať preplatenie faktúry za pobyt. Legislatíva k príspevku na rekreáciu takúto zmenu neumožňuje a faktúra nemôže byť preplatená.

Je možné požiadať o rekreačný poukaz viackrát?

Áno, v priebehu kalendárneho roka môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa aj viackrát, a rozdeliť si tak svoj rekreačný poukaz na viac pobytov. Avšak celková maximálna hodnota rekreačného poukazu, ktorý je daňovo zvýhodnený, neprekročí sumu 500 € za 1 rok.

Ako zaúčtovať rekrečné poukazy?

Spôsob účtovanie rekreačných poukazov nájdete na webe DOXX – Stravné lístky.

Ako môžem použiť rekreačný poukaz?

Rekreačným poukazom na Karte DOXX môžete zaplatiť pobyt pohodlne online na www.doxxlistky.sk/rekreacne-poukazy/pobyty/. Zaplatiť ním môžete aj na POS termináli priamo v ubytovacom zariadení na Slovensku, ktoré má zmluvu s DOXX – Stravnými lístkami.

Kde nájdem potrebné informácie k tejto téme?

Na stránke https://doxxlistky.sk/rekreacne-poukazy/ pravidelne zverejňujeme a dopĺňame potrebné informácie. Aktuálne sme pripravili šikovné online žiadosti a zmluvy, aby bol celý proces pre všetky strany čo najjednoduchší.


Snažíme sa, aby rekreačné poukazy boli pre každú zúčastnenú stranu jednoduché. Preto usilovne robíme na riešeniach, ktoré firmám, zamestnancom a ubytovacím zariadeniam zjednodušia život s rekreačnými poukazmi.

V prvom rade, zamestnanec má prejaviť svoju vôľu a požiadať o príspevok na rekreáciu. Pre každého zamestnanca, ktorý pracuje vo firme, ktorá bude mať karty DOXX, sme pripravili online žiadosť.  (Ak zamestnávateľ chce uzatvoriť zmluvu na poskytovanie rekreačných poukazov DOXX, stačí tak urobiť tu).

Cez mobil alebo počítač je možné vyplnením pár údajov požiadať o príspevok na rekreáciu online. Zamestnanec v tejto online žiadanke vyjadrí, o akú výšku rekreačného poukazu má záujem. Taktiež môže zakliknúť, že súhlasí, aby jeho časť príspevku, bola riešená ako zrážka zo mzdy.

Online žiadanka je automatizovaná a zamestnávateľ ihneď vie, kto o rekreačný poukaz požiadal.




Poverená osoba zamestnávateľa, napríklad mzdová účtovníčka, následne v online Zákazníckej zóne na webe www.doxxlistky.sk eviduje všetky online žiadosti od zamestnancov. Objedná im karty DOXX, na ktoré im budú nabité rekreačné poukazy.

Zamestnanec, ktorý má kartu DOXX s nabitým rekreačným poukazom, môže ihneď vyberať, rezervovať a kúpiť online svoju rekreáciu na Slovensku.


Ubytovacie zariadenia, ktoré chcú pri platení prijímať rekreačné poukazy DOXX sa môžu rýchlo a jednoducho zazmluvniť online. Stačí vyplniť pár údajov a všetko ostatné pripraví firma DOXX – Stravné lístky.