Vysoká vlhkosť predsa môže mať na bežné integrované obvody rôzne nepriaznivé účinky. Nepretržitá prevádzka vo vlhkom prostredí môže napríklad znížiť izolačný odpor v elektrolytických kondenzátoroch.

Najproblematickejšie vystavenie elektroniky vlhkému prostrediu však spočíva vo vytváraní kondenzácie na vnútorných komponentoch. Ak zariadenie premiestnite z chladného prostredia do teplého a vlhkého, môžu byť plochy so spojmi pokryté vlhkosťou. Ak je zariadenie napájané skôr, ako sa kondenzácia stihne odpariť, zvodové prúdy medzi komponentmi môžu viesť k poruche zariadenia.

Profesionálne senzory na meranie vlhkosti

Voľným okom vlhkosť tak jednoducho nespozorujete. Senzory, pomocou ktorých ju naše telo vníma, sú u každého z nás špecifické. Našťastie sú ale na trhu a k dispozícii zariadenia, ktoré pri jej meraní v prostredí pomáhajú. Odborne sa nazývajú vlhkomery, ktoré majú v sebe zabudované špeciálne snímače (senzory). Tieto senzory je potom možné klasifikovať na základe určitých vlastností, pomocou ktorých zariadenie tieto parametre sleduje. Presnejšie ide o senzory absolútnej vlhkosti (AH) alebo senzory relatívnej vlhkosti (RH).

Senzory vlhkosti je tiež možné klasifikovať na základe princípu merania vlhkosti:

 • kapacitné senzory vlhkosti,
 • senzory vlhkosti na elektrickú vodivosť a
 • senzory vlhkosti na tepelnú vodivosť.

My sa pozrieme na špeciálne snímače relatívnej vlhkosti švajčiarskej značky Sensirion, dostupné u autorizovaného distribútora SOS electronic, ktoré sú vhodné na meranie, kontrolu a reguláciu vlhkosti v širokej škále aplikácií.


Kompaktné senzory Sensirion

Vlhkosť vzduchu v zásade vyjadruje množstvo vody prítomnej v okolitom vzduchu. Tento obsah vody v našej atmosfére je kľúčovým faktorom pre zdravie človeka, určite ale neprospieva vášmu mobilu alebo vozidlu.

Vystavenie týchto zariadení alebo inej elektroniky či aplikácií prostrediu s vysokou vlhkosťou môže viesť k výboju statickej elektriny a nezvratnému poškodeniu jednotlivých komponentov.

Potreba nepretržitého merania, kontroly a regulácie vlhkosti vzduchu preto prispela k vývoju kompaktných profesionálnych senzorov vlhkosti.

Aj vďaka nim je viac ako 100 miliónov moderných mobilných telefónov chránených a vybavených senzormi vlhkosti a teploty Sensirion RH/T.

Vlastnosti švajčiarskej kvality

Jeden z piatich dnes vyrábaných automobilov má integrovaný snímač Sensirion. Tieto senzory relatívnej vlhkosti sa vyznačujú vynikajúcou presnosťou, spoľahlivosťou a dlhodobou stabilitou. Kapacitné snímače vlhkosti sa ale používajú v širokej škále aplikácií, okrem iných aj:

 • v systéme vzduchotechniky;
 • v tlačiarňach a faxoch;
 • meteorologických staniciach;
 • automobiloch;
 • iných dôležitých spotrebičoch nielen pre domácnosť.

Digitálne snímače Sensirion SHT v praxi

Princíp činnosti väčšiny typov senzorov série Sensirion SHT je založený na meraní kapacity medzi elektródami umiestnenými v poréznej polymérnej membráne, do ktorej prenikajú vodné pary a menia kapacitu medzi elektródami. Výhodami kapacitných senzorov vlhkosti a teploty tejto série je, že:

 • výstupné napätie je takmer lineárne;
 • poskytujú stabilné výsledky pri dlhodobom používaní;
 • dokážu detekovať široký rozsah relatívnej vlhkosti.


Ide o zariadenia, ktoré uľahčujú proces nepretržitej detekcie koncentrácie molekúl vody v analyzovanom materiáli. Ich spotreba energie je pritom malá, preto môžu byť napájané aj z batérie, pričom:

 • senzory SHT3X s viacerými možnosťami presnosti a rozhrania pracujú v rozsahu 2,15 až 5,5V, takže nie vždy dokážu využiť plnú kapacitu batérie;
 • senzor SHTC3, ktorý nadväzuje na SHTC1 a bol navrhnutý pre priemysel spotrebnej elektroniky, pracuje v rozsahu 1,62 až 3,6V a pokrýva celý rozsah napätí batérie.

Sensirion ako popredný svetový výrobca týchto snímačov vám vo svojej ponuke ale predstavuje oveľa viac modelov na zisťovanie relatívnej vlhkosti a teploty.

Napríklad senzory SHT3xA a STS3xA sú štandardom pre snímanie vlhkosti a teploty v automobilových aplikáciách. Prekvapí vás ich dizajn a spoľahlivosť, čo sú vlastnosti špeciálne optimalizované tak, aby boli vysoké štandardy kvality automobilového priemyslu splnené do najmenšieho detailu.

Senzory zaisťujú dokonalú kontrolu klímy vo vozidle, sú vynikajúcou prevenciou zahmlievania skiel a ideálne pre jednoduché fungovanie klimatického manažmentu vozidla.

Mikrosenzory najlepšej triedy

Kvalita a aktuálny stav ovzdušia, teplota či vlhkosť sú neviditeľné, ale veľmi vplyvné faktory, ktoré môžu svojím dlhodobým pôsobením naše životy a pohodlie narušiť. Negatívny vplyv vysokej vlhkosti alebo teploty sa ale môže prejaviť aj na technickom stave rôznych zariadení.

Preto je veľmi dôležité vybaviť ich snímačmi, ktoré dokážu výšku týchto hodnôt presne merať, kontrolovať a regulovať.

Spoločnosť Sensirion je popredný svetový výrobca digitálnych mikrosenzorov rôzneho druhu, s ktorými je meranie vlhkosti, snímanie prietoku plynov, kvapalín, diferenčného tlaku, prchavých organických zlúčenín (VOC), oxidu uhličitého (CO2) a pevných častíc (PM2,5) jednoduché a stopercentné.

Najdôležitejšie ale je, že ich využitím v najrôznejších segmentoch priemyslu, vrátane automobilového a lekárskeho, môžete profitovať z osvedčenej technológie CMOSens® a vynikajúcej technickej podpory.