Pohľad do zoznamu odvetví nasvedčuje, že nejde o statický zoznam. Naopak, odpoveď na trhové potreby vytvára nové príležitosti, ktoré sa za krátku testovaciu dobu presúvajú z fázy experimentu do zabehnutých línií. Súvisí to aj s centrami zdieľaných služieb. Dnes hovoríme o fenoméne, ktorý sa aj u nás už nepovažuje za pokus, ale za plne funkčné odvetvie...