Ak rozposielate svoj životopis na všetky zverejnené inzeráty a je vám jedno, či sa uchádzate o miesto asistentky alebo biznis konzultanta, ušetrite si čas a ďalej ani nečítajte. Aktívne uchádzanie sa o prácu nie je pre každého, nemá nič spoločné s hromadným rozosielaním zvyčajne zle napísaných životopisov na inzerované pracovné miesta v nádeji, že sa predsa len niekto ozve. Podstatou aktívneho vyjadrenia vášho záujmu o miesto je príprava kvalitných materiálov(životopisu, motivačného listu a krátkeho profilu), ktoré budú presvedčivo prezentovať vašu osobnosť. A to si vyžaduje čas a poctivú prípravu, ochotu pozrieť sa na seba inak, rozmýšľať o sebe a racionálne zvažovať svoje možnosti.

PREŽIJE VÁŠ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÝ LIST DVOJMINÚTOVÝ TEST?

Nemotivovaných a nepripravených uchádzačov je ako maku. Ľahkovážne sa zbavujú šancí a dokonca sú presvedčení o tom, že motivovať by ich mal niekto iný. Povrchné prezentačné materiály a štandardné životopisy, s ktorými sa uchádzajú o prácu, vzbudzujú dojem masového používania. Posudzovatelia osobných materiálov reagujú na takýchto zlodejov času veľmi podráždene – a niet sa čo diviť. Ak má prejsť desiatky či stovky životopisov a motivačných listov a už pri šiestom má pocit, že číta stále to isté, je riadne otrávený.

Aby ste lepšie pochopili výhody kvalitnej prípravy, pokúste sa dostať do kože profesionálov, ktorí vyberajú kandidátov na voľnú pracovnú pozíciu a pri veľkom počte uchádzačov majú na prezretie vašich materiálov približne dve minúty. Počas tohto krátkeho posudzovania sa personalisti sústreďujú na dve veci:

  • hľadajú typické chyby, ktorých sa uchádzači dopúšťajú (čo sa týka až cca 40 % uchádzačov),
  • hľadajú osobnostnú alebo odbornú nekompatibilitu s požiadavkami na obsadzovanú pracovnú pozíciu (to sa týka tiež cca 40 % – 50 % uchádzačov).

Zvyšok, čiže asi 10 % – 20 % uchádzačov obyčajne postúpi do ďalšieho kola a na preštudovanie ich materiálov si personalisti vyhradia podstatne viac času, približne 20 až 30 minút, niekedy viac (aby stihli preveriť aj referencie). Zdajú sa vám 2 minúty málo? Možno áno, ale treba si uvedomiť, že na mnohé pracovné pozície sa prihlási aj 200 – 300 uchádzačov, s čím je samozrejme spojená veľká časová náročnosť. Šanca uspieť v konkurencii takého množstva ľudí je minimálna, preto je nutné odlíšiť sa od toľkej masy ostatných uchádzačov, dôsledne sa pripraviť na pohovor a mať trochu šťastia.

Efektívnejším spôsobom je určite aktívne uchádzanie sa o prácu. Vedomé rozhodnutie sa pre nového zaujímavého zamestnávateľa významne zvyšuje vašu šancu uspieť – vyžaduje si však dôslednú prípravu a veľa vlastnej iniciatívy. Mnohé organizácie nezverejňujú všetky neobsadené pracovné miesta. Môžu si vybrať z vlastných zamestnancov, z odporúčaní od klientov, dodávateľov, zamestnancov alebo aktívnych uchádzačov o prácu, ktorí organizáciu kontaktujú sami. Majú vlastnú databázu, ktorú si budujú zo zaujímavých ponúk aktívnych uchádzačov, a keď sa uvoľní pracovná pozícia, o ktorú v minulosti niektorý z nich prejavil záujem, môžu ho osloviť s konkrétnou ponukou práce.

Mnohé príručky, ako uspieť pri hľadaní práce, sú plné lacných a nefunkčných tipov a trikov. Trik ale vždy zostane len trikom: raz bude odhalený – iba solídna príprava vám pomôže podstatne ľahšie zvládnuť výberový pohovor a získať vytúžené miesto. Aktívne uchádzanie sa o prácu znamená pre personalistov zvýšenú prácnosť: okrem preštudovania profilu uchádzača musia preveriť aj potenciálne umiestnenie uchádzača v organizácii. A túto námahu podstúpia len vtedy, ak sa vám podarí odlíšiť od druhých. Uchádzači, ktorí presne vedia, v ktorej pracovnej oblasti sú využiteľní, môžu počítať s výnimočnou pozornosťou personalistov. Svojím aktívnym postojom totiž dávate najavo, že ste motivovanejší než konkurenti, ktorí iba reagujú na vypísanú pracovnú pozíciu. Uvedomujú si, že vy im nechcete prácu sťažiť, ale naopak, uľahčiť. Prax potvrdzuje, že zamestnanci, ktorí už pred nástupom do práce presne vedia, čo ich čaká, sú viac motivovaní, sú lojálnejší a zvládajú väčšie zaťaženie ako tí, ktorí sa iba strmhlav vrhnú do neznámej vody. Personalisti preto vítajú aktívnych uchádzačov o prácu – samozrejme, ak sú kvalitne pripravení, presvedčiví, nemelú naprázdno a sú schopní to dokázať.

Súčasné kariérne možnosti sú skutočne veľké a rozmanité, na druhej strane aj vaša osobná zodpovednosť za kariéru je oveľa väčšia, ako to bolo kedysi. Na to, aby ste profesionálne uspeli, vám len odborné kompetencie nepostačia – kľúčová je schopnosť triezveho pohľadu na vlastné možnosti, konštrukcia a naplánovanie jednotlivých krokov. Pomáha pri tom schopnosť klásť si tie správne otázky, ktoré zvyšujú motiváciu, upriamujú pozornosť na dôležité veci, vedú k odpovediam a ťahajú človeka dopredu. Cieľom tohto snaženia je dostať sa pomocou správnych otázok z nevedomého pasívneho do vedomého aktívneho životného postoja.

Uvedomujem si však, že nie je jednoduché zorientovať sa v sebe a reálnych možnostiach, ktoré vám pracovný trh ponúka. Účinnou a najmä rýchlou pomocou je kariérny koučing, ktorý vám pomôže zorientovať sa v sebe, pripraviť prezentáciu postavenú na vašich silných stránkach a odlíšiť sa tak od konkurencie.

Tajomstvo úspešných ľudí je v podstate veľmi jednoduché: sú schopní prevziať za svoj život a kariéru plnú zodpovednosť. Kým ostatní ľudia zostávajú pasívni a čakajú na zmeny zvonku alebo sa nimi nechajú prekvapiť, tí úspešní konajú aktívne. Nebojte sa zaradiť do tej druhej skupiny – veď každý je strojcom svojho šťastia.