Investičné stratégie takýchto fondov nie sú zviazané toľkými pravidlami ako klasické fondy, čo so sebou prináša o čosi vyššie riziko, zároveň však aj potenciálne vyššie výnosy.

Private equity fondy sú investičné spoločnosti investujúce do súkromného kapitálu, teda do základného imania firiem. Často sa stávajú rozhodujúcimi spolumajiteľmi podnikov s možnosťou zásadne ovplyvňovať ich smerovanie. Zároveň môže ísť aj o investície do minoritných podielov alebo do začínajúcich spoločností, teda takzvaný venture capital.

Nárast v posledných rokoch

Obrovský nárast tohto druhu investícií vidíme najmä v posledných rokoch. Globálne aktíva pod správou private equity fondov dosiahli podľa konzultačnej spoločnosti McKinsey v polovici roka 2021 rekordných 6,3 bilióna dolárov, pričom pred 10 rokmi to bolo len 1,8 bilióna dolárov. Deloitte konštatuje, že odvetvie private equity zaznamenáva zlaté časy a za jeho dynamickým rastom stojí schopnosť vytvoriť dlhodobú hodnotu, posilniť reálnu ekonomiku a proti turbulenciám odolná finančná návratnosť.

Napríklad Cambridge Associates US Private Equity index dosiahol za posledných 20 rokov (k 31. marcu 2022) priemerné ročné zhodnotenie investícií 14,8 %. Aj preto na rok 2025 predpokladala investičná firma Prequin rast aktív pod správou v private equity až nad úroveň deväť biliónov dolárov.

Investovať prostredníctvom private equity fondov môžu kvalifikovaní investori, ktorí majú dostatočne silné finančné zázemie alebo odborné znalosti. Investícia sa začína spravidla na výške 125-tisíc eur.

Najväčšou private equity firmou sveta je BlackStone Group s celkovými aktívami pod správou vo výške necelých 880 miliárd dolárov (stav  k 31. decembru 2021), z toho vyše 126 miliárd v samotnom private equity, zvyšok tvoria investície do nehnuteľností, úverovanie či investície v hedgeových fondoch. Dvojkou trhu je KKR & Co a trojkou CVC Capital Partners, ktorých private equity investície presahujú 90 miliárd dolárov.

Investičné možnosti na Slovensku

Slovenským investorom ponúka možnosť participovať na private equity investíciách fond J&T ARCH INVESTMENTS. Majetok fondu presiahol už viac ako jednu miliardu eur. Za posledných 12 mesiacov (ku koncu druhého kvartálu roka) sa aktíva fondu zhodnotili o 7,2 %. Rovnako ako svetové private equity fondy funguje na princípe investícií do podielov v spravidla verejne neobchodovaných firmách. Tvoria ho projekty späté so skupinou J&T. Vo fonde majú prostriedky zainvestované nielen investori, ale aj spoluzakladatelia a partneri J&T.

„Investícia prostredníctvom private equity fondu je rozumným investičným riešením práve v dobe extrémne vysokej inflácie a zároveň nízkych úrokových sadzieb na trhu. Keďže nepodlieha výkyvom cien tak ako akcie, neprichádza k medvediemu ani k býčiemu trhu, investície prostredníctvom private equity dokážu efektívne ochrániť hodnotu majetku pri atraktívnom možnom výnose,“ hovorí riaditeľka J&T BANKY na Slovensku Anna Macaláková.

Najväčšiu časť portfólia fondu – až vyše 55 percent – tvorí investícia do sektora energetiky prostredníctvom nepriamej expozície 44 % podielu v poprednej stredoeurópskej energetickej spoločnosti Energetický a priemyselný holding.

V portfóliu fondu sú tiež investície do logistických parkov v Česku i na Slovensku, podiel na sektore e-commerce (spoločnosti Rohlík, Heureka či Allegro) či viaceré investičné zámery skupiny Sanberg. Fond drží tiež pozíciu v maloobchodnom reťazci prevádzkujúcom obchody Kraj, Terno a Moja Samoška.