V prieskume J&T Banka Wealth Report 2019 až 70 percent bohatých tvrdí, že by počas nej nepanikárili a aktíva by nepredávali tak, ako pri tej poslednej. Naopak, využili by ju na výhodné investovanie, pretože si uvedomujú, že cena aktív bude rásť.

Prieskum tiež ukázal, že takmer 80 percent bohatých Slovákov investuje dlhodobo a pravidelne. „Je dobré, že naši klienti investujú systematicky. Pri jednorazovej investícii totiž existuje riziko, že môžu do aktíva investovať práve vtedy, keď je trh na vrchole a aktívum je teda najdrahšie. Výhodou pravidelného investovania je priemerovanie cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku či demografického vývoja,“ hovorí riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková. A ďalej pokračuje: „Prieskum ukázal, že keďže naši klienti sú dnes skúsenejší ako napríklad pred desiatimi rokmi, prípadnú krízu vnímajú ako príležitosť. Ak by prišla, investovali by. Uvedomujú si totiž, že cena aktív bude po jej skončení rásť.“

Najzaujímavejšie sú nehnuteľnosti a stavebné pozemky

Celkovo najzaujímavejšie zhodnotenie očakávajú milionári na Slovensku od investícií do rezidenčných nehnuteľností (39 %) a do stavebných pozemkov (36 %). „Spôsobené je to tým, že stavebných pozemkov, na ktorých by mohli stáť nové nehnuteľnosti, je, najmä čo sa týka okolia veľkých miest, dlhodobo už veľmi málo. A aj tie voľné investori rýchlo skupujú. Navyše, výstavbu predlžuje administratívna a časová náročnosť procesu vydávania stavebných povolení,“ dodáva Anna Macaláková.

Čo sa týka oblastí hospodárstva, naši bohatí očakávajú najvyšší rast od IT služieb (49 %), keď práve technologický sektor zaznamenal za poslednú dekádu vo svete veľký pokrok. Na druhom mieste je turistika a rekreácia (26 %). „V tejto oblasti zohráva úlohu podpora štátu formou zníženia DPH na ubytovacie služby a zavedenie rekreačných poukazov. Okrem toho, naši milionári na vlastné oči vidia, ako sa budujú a zveľaďujú populárne turistické strediská vo Vysokých či Nízkych Tatrách a ako v nich rastie počet turistov,“ vysvetľuje Anna Macaláková.

Viac veria zlatu, startupom menej

Milionári sa v prieskume priklonili k názoru, že tvorba a udržanie bohatstva sú náročnejšie ako pred rokom. Spoločne so spomaľovaním ekonomiky, zvýšenými geopolitickými neistotami či opätovným uvoľňovaním menových politík vnímajú naši milionári vo zvýšenej miere zlato ako poistku uchovávateľa hodnôt. Najzaujímavejšie zhodnotenie od tejto komodity očakáva až 12 percent bohatých, čo je v porovnaní s minulým rokom dvojnásobok.

Naproti tomu prestávajú veriť investíciám do startupov. Zatiaľ čo minulý rok očakávala od nich najzaujímavejšie zhodnotenie štvrtina slovenských bohatých, tento rok je to už len 17 percent. „Príčinou môže byť práve očakávané spomalenie ekonomiky a to, že investície do začínajúcich firiem sú časovo aj finančne náročné a nemusia byť vždy úspešné,“ konštatuje Anna Macaláková.

Za hlavný motív investovania označujú bohatí snahu zaistiť si súčasný životný štandard aj do budúcnosti, pričom berú do úvahy, že majú zodpovednosť za široký okruh ľudí vo svojom okolí. Pri investovaní sú pre nich najdôveryhodnejším zdrojom informácií bankári a finančné analýzy.   

Naši vlani bohatli, svetoví milionári chudobneli

Typický slovenský dolárový milionár v minulom roku zhodnotil svoj majetok o dve až deväť percent. Odchyľoval sa tak od vývoja vo svete, kde celkové bohatstvo najbohatších ľudí mierne pokleslo. Viac ako tri štvrtiny našich dolárových milionárov podľa prieskumu Wealth Report 2019 v minulom roku zbohatli. Výrazný nárast majetku o viac ako 10 percent hlásila takmer pätina z nich. Ďalších 18 percent bohatých tvrdilo, že hodnota ich bohatstva stagnovala.

Prečo sa pochmúrny vývoj na finančných trhoch v minulom roku podpísal viac na majetku svetových milionárov ako tých slovenských? „Hlavným ťahúňom prírastku bohatstva priemerného svetového dolárového multimilionára s majetkom aspoň 30 miliónov dolárov je totiž investičný príjem, najmä z akcií, dlhopisov a z nehnuteľností. A ten bol mierne negatívny, keď len svetová trhová kapitalizácia akciových búrz klesla o 15 percent pri značnom raste volatility,“ vysvetľuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Slovenských milionárov sa takýto vývoj výraznejšie nedotkol, keďže v porovnaní so svetom nemajú takú výraznú expozíciu voči rizikovým inštrumentom, akými sú napríklad akcie. Ich majetok je zložený skôr z konzervatívnejších a bezpečnejších aktív. Na druhej strane, ak by boli trhy rástli, svetoví milionári by pri takomto zložení majetku zarobili viac ako slovenskí.

Slovenskí boháči sú konzervatívnejší

Takmer tretinu portfólia svetového dolárového milionára tvoria rizikovejšie akcie, slovenský ich má o polovicu menej. Naopak, slovenský boháč má až 30 percent voľných zdrojov investovaných v dlhopisoch, najmä lokálnych firiem, so stabilnými cenami a relatívnou izolovanosťou ich trhu od diania vo svete.

„Navyše, hlavným zdrojom bohatnutia slovenských milionárov je predovšetkým ich podnikanie a z neho plynúci príjem či zamestnanie. Až za ním sú investičné príjmy. Ide totiž o stále aktívnych ľudí s priemerným vekom tesne po päťdesiatke, zatiaľ čo zahraniční milionári sú zhruba o viac ako 10 rokov starší a už v dôchodkovom veku,“ hovorí Pánis.

KTO JE TYPICKÝ DOLÁROVÝ MILIONÁR?

 •  50-ročný vysokoškolsky vzdelaný muž (88 %)
 • Zdroj príjmu a majetku: podnikanie / zamestnanie
 • Vo svete: priemerný vek 62 – 64 rokov, vyšší podiel žien (15 %)
 • Hlavný zdroj majetku vo svete: 65 % vlastné pričinenie, 35 % dedenie (väčšina ho zveľadila)

MILIONÁRI V KOCKE PODĽA J&T BANKY

 • Najzaujímavejšie zhodnotenie očakávajú od realít, najmä od rezidenčných nehnuteľností a od stavebných pozemkov.
 • Viac ako polovica milionárov očakáva krízu najneskôr do dvoch rokov. Nepanikária, vnímajú ju ako príležitosť na výhodné nákupy.
 • Stále investujú do podnikania a do firiem, najčastejšie formou zahraničných akcií a dlhopisov.
 • K potrebe investovať ich ženie túžba zaistiť si súčasný životný štandard aj do budúcnosti.
 • Najväčší rast očakávajú v technologickom sektore, v cestovnom ruchu či v oblasti odpadového hospodárstva a sociálnych služieb. Do týchto odvetví tiež plánujú investovať.
 • Za sľubné odvetvia, do ktorých investovali, označujú finančné služby, energetiku a stavebníctvo.

Očakávania najzaujímavejšieho zhodnotenia investícií

 • Rezidenčné nehnuteľnosti – pretrvávajúci silný dopyt po bývaní pri silnom trhu práce, nízke úrokové sadzby, zásoba voľných bytov najnižšia od roku 2012 (v BA 15 rokov).
 • Stavebné pozemky – klesajúci počet najmä vo veľkých mestách, zdĺhavý proces vydávania stavebných povolení.
 • Zlato – dvojnásobný nárast (poistka proti geopolitickým neistotám, uchovávateľ hodnoty, šesťročné maximá).
 • Startupy – prepad: očakávané spomalenie ekonomiky, časovo a finančne náročné, nie vždy vyjdú.
 • Korporátne dlhopisy – upozornenia NBS, bez rozlíšenia kvality emitentov cenných papierov, v hlavách sa spojili „špinavé“ verejne neobchodované dlhopisy s regulovanými cennými papiermi obchodovanými na burze.

Zdroj: J&T BANKA