Získavanie informácií je zložité, výstižnejšie by sa dalo hovoriť o neochote poskytovať údaje. V súčasnosti sa našťastie informácie o lídroch v tejto oblasti už dostávajú na verejnosť.Informačné technológieJednou z oblastí, kde je rozvoj outsourcingu najprogresívnejší, sú informačné technológie [outsourcing IT infraštruktúry, technickej podpory aplikácií, hardvéru, softvéru, siete, správy dát, odborného personálu, web site hosting, vývoja aplikácií pre podnikateľské procesy, služieb help desk (zákaznícka podpora), networking (pripojenie do siete), komunikačné servisy, prevádzky dátových centier, IT infraštruktúry]...