To sú len niektoré závery z diskusie, ktorú vedú v týchto dňoch na platformách Podnikatelia spojte sa, Reg Start (iniciatíva podnikateľov, farmárov a inovátorov na rozvoj regiónov), Inovato, Podnikateľská univerzita, Red Button, Brain Breakfast viacerí významní podnikatelia, vedci, inovátori a ekonomickí experti.

V posledných rozhovoroch diskutovali napríklad známy česko - americký ekonóm, profesor Milan Zelený z New Yorku, futurista Gerd Leonhard z Zürichu alebo profesor Vladimír Šucha, ktorý v posledných rokoch viedol Joint Research Centre v Bruseli.

Veľká transformácia spôsobí, že mnohé veci v ekonomike a hospodárstve sa zásadne zmenia - zaniknú niektoré odvetvia a firmy a vzniknú nové, transformácia prebehne aj vo vzdelávaní a na trhu práce.

Pre Slovensko z týchto diskusii vyplynuli tri zlé správy:

1. Slovensko je na prvom mieste v EÚ v regionálnych rozdieloch (je to výsledok výskumu JRC Brusel)

2. Slovensko je na chvoste EÚ v oblasti výskumu a inovácií a aj keď sa v posledných 15 rokoch niekoľkonásobne navýšili financie do tejto oblasti, výsledky sa nezlepšili ani o jedno percento. Namiesto navyšovania financií do tejto oblasti, bez jej zásadnej zmeny, by bolo lepšie radšej tieto prostriedky rozdať chudobným ľuďom na ulici.

3. Slovensko je na prvom mieste v EÚ v negatívnych následkoch zmien, ktoré prídu v transformácii automobilového priemyslu, na zamestnanosť a ekonomický rozvoj krajiny.

Napriek tomu, že tieto tri skutočnosti sú známe už dlhodobo, Slovensko ich neriešilo a súčasná kríza ich iba prehĺbi.

Diskusie k týmto témam pokračujú v rámci internetovej konferencie Podnikatelia, spojte sa! (www.podnikateliaspojtesa.sk) a inovačnej siete Inovato. Zapája sa do nej niekoľko stoviek odborníkov na budúcnosť a inovácie a slovenských a českých podnikateľov, ktorí sa rozhodli využiť veľkú transformáciu ako príležitosť.

Ďalšie informácie: Ján Košturiak, kostur@ipaslovakia.sk, 0903 500 054

Tlačová správa: Reg Start, PSS, PU, Inovato, BB