Využívanie slnečnej energie je ekonomicky mimoriadne výhodné všade tam, kde je spotreba teplej vody vysoká a rovnomerne rozložená v priebehu dňa. Tomuto vyhovujú firmy s vysokou spotrebou teplej vody, pôsobiace napríklad v potravinárstve, chemickom a textilnom priemysle. Tak isto sú vhodným cieľom inštalácie termických kolektorov aj obytné budovy s väčším počtom odberateľov teplej vody, ako napr. penzióny, hotely, plavárne a iné ubytovacie a rekreačné zariadenia a športoviská. V neposlednom rade samozrejme aj nemocnice, domovy sociálnej starostlivosti a domovy dôchodcov.

Keďže ceny klasických palív využívaných v týchto zariadeniach boli v minulosti nízke, z ekonomického hľadiska nebolo komerčne zaujímavé investovať do solárnych systémov. Dnes je situácia iná a neustály rast cien zemného plynu a elektrickej energie pomáha racionálnemu hospodáreniu s energiou. Ak však potrebujeme ohrievať len vodu a nie napájať spotrebiče alebo osvetlenie budovy elektrickou energiou, termické kolektory sú stále výhodnejšie oproti fotovoltickým panelom.


* Hotel Jazerka ČR

V prvom rade je potrebné uvedomiť si s akou účinnosťou pracujú jednotlivé zariadenia. Fotovoltické panely dosahujú maximálnu účinnosť premeny žiarenia na úrovni okolo 17-22%, zatiaľ čo  termické kolektory aj viac ako 80%. V prípade budov, kde sme často limitovaní miestom na streche, nám na dosiahnutie podobného energetického zisku pri použití termických kolektorov stačí 4x menšia plocha ako v prípade použitia FV panelov.

Ďalším nezanedbateľným faktorom, ktorý hrá v prospech použitia termických kolektorov na ohrev vody, je životnosť zariadenia a takisto konštantný výkon počas celej doby prevádzky. Najstaršie nami vyrábané kolektory pracujú už vyše 40 rokov, pričom ich výkonové parametre sú stále na úrovni novovyrobených kolektorov. Pri FV paneloch sami výrobcovia deklarujú počas svojej životnosti, ktorá je odhadovaná na cca 25 rokov, pokles výkonu o takmer 20%.


* Kolektory pracujúce vo výške 2650 m n.m. Zugspitze, Alpy

Životnosť zariadenia súvisí s jeho kvalitou a mechanickou odolnosťou. Žijeme v dobe, kedy sú extrémy počasia čoraz častejšie, a preto je výhodné mať na streche zariadenie, ktoré prežije aj krupobitie o veľkosti golfových loptičiek. Vzhľadom na rôznu konštrukciu týchto zariadení je jasné, že FV panely takéto extrémne počasie nemôžu vydržať, zatiaľ čo kvalitné termické kolektory vyrobené na Slovensku, so svojím 4mm tvrdeným sklom odolajú aj naozaj veľmi krutým podmienkam aké vládnu napr. v Alpách.

Termické kolektory je možné využiť na rôznych typoch budov – od malých rodinných domov, cez bytové domy, hotely, kúpaliská, penzióny, až po rôzne priemyselné objekty. V zásade platí, že termický systém sa oplatí všade tam, kde je potreba a spotreba teplej úžitkovej vody. V zariadeniach  ako sú hotely alebo penzióny sa slnečné kolektory využívajú najmä na ohrev vody pre sanitárne účely (kuchyňa, hygienické zariadenia pre hostí) a prípadne na ohrev bazéna. Dobre nadimenzovaný solárny systém na ohrev pitnej vody vie ušetriť investorovi aj viac ako 50% nákladov na jej ohrev.


* Solárna dedina Koberovy

Čo však, ak nemám dostatok miesta na streche alebo dostatočne veľkú technickú miestnosť? Alebo zvažujem investovať iba do menšieho solárneho systému s následným neskorším rozšírením? Mnohí investori sa obávajú, že takýto menší systém nebude príliš efektívny a na úspore sa prejaví len minimálne. Omyl! Práveže oplatí sa investovať aj do menšieho systému, ktorý bude slúžiť napr. len na predohrev vody a až následne sa bude dohrievať konvenčným spôsobom. Takýto systém pracuje na hranici svojich fyzikálnych možností, a preto je veľmi efektívny. Zároveň si treba uvedomiť, že zdvojnásobením počtu kolektorov nedosiahneme dvojnásobný energetický zisk alebo úsporu. Investor má však vždy na výber, podľa toho či je prioritou čo najnižšia vstupná investícia alebo čo najvyššie solárne pokrytie. Zaujímavým príkladom postupnej investície môže byť hotel Jezerka v Českej republike. Na fasádu budovy „A“ bolo v prvotnej fáze inštalovaných 78ks termických kolektorov, no majiteľ bol z prínosu systému taký nadšený, že o 2 roky neskôr toto zopakoval aj na fasáde vedľajšej budovy, kde bolo nainštalovaných ďalších 42 kolektorov. S celkovým počtom 120ks kolektorov sa v tom čase jednalo o štvrtý najväčší solárny systém v Českej republike.

A ako si vybrať správneho partnera? Každý má iné preferencie, no základom by mala byť spoľahlivosť, kvalita, dlhoročná záruka a starostlivosť o zákazníka. Spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. je na trhu už vyše 40 rokov a počas svojho pôsobenia exportovala svoje výrobky do viac ako 70 krajín sveta. Na svoje výrobky ponúka najdlhšiu záruku na európskom trhu (12 rokov), jej výrobky majú overenú viac ako 40 ročnú životnosť a svojim zákazníkom poskytuje rozsiahly záručný aj pozáručný servis a odborné poradenstvo. Vďaka svojmu prístupu patrí medzi najstaršie firmy vo svojom biznise a je posledným nezávislým výrobcom termických kolektorov v Európe.

text: Ing. Tomáš Jančařík


THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Na vartičke 14

965 01 Žiar nad Hronom

tel: 045-601 6080

mail: info@thermosolar.sk

web: www.thermosolar.sk