Top technológia budúceho desaťročia – internet vecí (Internet of Things) – v spoločnosti Slovanet postupne prináša do praxe nízkonákladové technológie i služby pre komunikáciu aj prevádzku zariadení s nízkou spotrebou. Jednoduchá a rýchla implementácia vo veľkom rozsahu spolu s nenáročnou prevádzkou má priaznivý vplyv na koncovú cenu riešenia. „Zameriavame sa na inovácie a najmodernejšie riešenia vrátane cloudových služieb a najnovšie aj na internet vecí. Špeciálnu sieť postupne rozširujeme do mnohých lokalít a otvorená pre spoluprácu je aj pre ďalšie partnerské projekty,“ prezrádza v rozhovore pre Zisk manažment manažér pre stratégiu Marek Engler.

 

Na tunajší trh ste ešte pred tromi rokmi priniesli technologickú novinku – tzv. „internet vecí“. Čo sa odvtedy zmenilo a aký posun ste v tomto smere zaznamenali?
Teší nás, že sme sa ako prví spomedzi slovenských operátorov pred tromi rokmi pustili do budovania IoT infraštruktúry. Ide o nový fenomén tzv. internetu vecí (IoT), ktorý umožňuje prepojenie a komunikáciu zariadení spravidla s nízkou spotrebou elektrickej energie a nízkymi nárokmi na objem prenesených dát. Prostredníctvom IoT sme v uplynulom období realizovali prvé partnerské projekty a popri tom hľadali a pripravovali aj ďalšie možnosti poskytovania nových IT produktov cez túto sieť klientom v rôznych oblastiach priemyslu a služieb.

Využívame obojsmernú komunikačnú technológiu LoRaWAN (je to sieť typu LPWAN – Low Power Wide Area Network) medzinárodne uznávaného, otvoreného štandardu LoRa. Spolu s najmodernejšou platformou pre cloudové služby prinášajú Slovanetu obe spomenuté technológie nové príležitosti pre nárast poskytovania a predaja služieb na vlastnej infraštruktúre a s vyššou pridanou hodnotou. Našou výhodou je, že využívame vlastné technologické možnosti, čiže nemusíme platiť za prenájom cudzích zariadení. Celý náš biznis model je postavený na vlastných kompletných jednoduchých riešeniach a inováciách.

V decembri 2015 ste spustili prvú sieť typu IoT, teda internet vecí (skratka z anglického Internet of Things) v Košiciach, v Poprade a Trenčíne. Ako ste ďalej napredovali a čo sa vám osvedčilo?
V tom čase sme spustili pilotnú prevádzku siete internetu vecí typu LoRaWAN v prvých troch mestách. Popri mnohých testoch v rôznych geografických podmienkach a s viacerými partnermi sme sieť zároveň postupne rozširovali aj do ďalších lokalít. Postupne sme začali využívať rastúcu sieť internetu vecí aj pre komerčné využitie a hľadali sme ďalších partnerov. Už začiatkom roka 2017 sme spustili do riadnej prevádzky prvé komerčné využitie siete v spolupráci s domácou spoločnosťou Sensoneo.

Projekt z oblasti inteligentného manažmentu odpadového hospodárstva využíva senzory zaplnenia vo veľkoobjemových kontajneroch. Tie vysielajú cez sieť Slovanetu potrebné informácie do centrálneho systému, ktorý jednotlivým prevádzkovateľom zefektívňuje prevádzku odvozu odpadu a eliminuje preplnenie kontajnerov. V súčasnosti môžeme s potešením konštatovať, že uvedené riešenie je inštalované na ďalších tisíckach kontajnerov po celom Slovensku i v zahraničí. Posúvame sa v danej oblasti míľovými krokmi dopredu a veríme, že tento trend bude mať v budúcnosti stúpajúcu tendenciu.

Nová IoT sieť Slovanetu využíva technológiu LoRaWAN. Prečo ste sa rozhodli práve pre ňu?
Ak si zoberieme oblasť sietí, ktoré slúžia na globálne pokrytie, a vyradíme z nich technológie slúžiace na smart home (napríklad Zigbee, Z-Wave alebo Bluetooth LE), ostávajú nám dve reálne v praxi nasadené technológie, a to Sigfox a LoRaWAN. Sieť Sigfox funguje už v 32 krajinách sveta. Pomocou siete Sigfox môžu byť veci, senzory a zariadenia úplne nezávislé od elektrickej siete, na batériách dokážu vydržať 5 až 15 rokov.

Sieť LoRaWAN poskytuje podobné výhody ako sieť Sigfox a zároveň obojsmerný prenos malých objemov dát s podporou potvrdzovania doručenia, taktiež s nízkymi energetickými nárokmi (výdrž batérií zariadení je rádovo roky), vysokú bezpečnosť komunikácie šifrovaním na viacerých úrovniach, možnosť využitia aj na lokalizáciu, kompatibilitu s rastúcou ponukou zariadení a možnosť prepojenia s vlastnými aplikáciami. Ďalší slovenskí operátori využívajú aj siete NB-IoT a LTE-CatM, avšak zápasia s pokrytím relatívne malého územia a riešia problémy, ktoré sme my vyriešili už pred tromi rokmi.

Čím je LoRaWAN výnimočná oproti ostatným technológiám využívaným slovenskými operátormi?
LoRaWAN je sieť typu LPWAN, teda Low Power Wide Area Network, je určená na bezdrôtový prenos internetu vecí (IoT). Ide o energeticky efektívnu sieť určenú najmä pre zariadenia napájané batériami, zameranú na splnenie kľúčových požiadaviek internetu vecí: napríklad pre bezpečnú obojsmernú komunikáciu, mobilitu a lokalizačné služby. Dnes sa uvedená infraštruktúra stáva bežnou a stále viac obľúbenou komoditou našich biznis zákazníkov, ktorým sa primárne venujeme.

Máme pre nich tri dôležité biznis riešenia – lora:LINK | Waste (inovatívne a efektívne riešenie riadenia odpadovej logistiky), lora:LINK | Mikroklíma (proaktívne monitorovanie a analýza lokálnych klimatických podmienok v reálnom čase) a lora:LINK | Smartmetering (hromadné automatické meranie využívania energií [elektrina, plyn, teplo], vody a ďalších zdrojov). V rokoch 2017 i 2018 sa nám podarilo podpísať viacero zaujímavých zmlúv v rôznych oblastiach IoT. Medzi najzaujímavejšie patria riešenia v oblasti retailu (obchodné reťazce a zariadenia spoločného stravovania), ako aj riešenia v oblasti waste managementu, ktoré začínajú využívať viaceré mestá na Slovensku a spoločnosti pôsobiace v oblasti zvozu odpadu. Ako príklad možno uviesť mestá Nitra, Trnava, Hlohovec, Malacky či Bratislava, ale aj rastúce využitie uvedených služieb v komerčnom sektore.

Pred časom ste avizovali IoT produkty pre komerčné využitie a v ďalšej fáze aj riešenia pre domácnosti. V akom je to momentálne štádiu a aké sú vaše prioritné zámery?
Základom každého riešenia v oblasti IoT je spoľahlivá a modulárna infraštruktúra. Zatiaľ stále zostávame pri poskytovaní daných služieb v rámci komerčnej sféry. Pred tromi rokmi sme sa rozhodovali, či ísť do oblasti smart home, ale rozhodli sme sa od tejto myšlienky upustiť. Dôvodom bolo, že podľa nášho názoru nie je dostatočne využiteľná pre bežných ľudí.

Vytvorením inteligentnej domácnosti môžu mnohí z nich ovládať osvetlenie, elektroinštaláciu, termostat, domáci alarm, kamery alebo zámky dverí na diaľku cez inteligentný telefón, tablet, ale aj počítač alebo televízor, nepredpokladáme však masívny rozmach tohto produktu. Pre bežných užívateľov je to dnes veľmi komplikované.

Pokiaľ sa pozrieme na IoT z pohľadu tuzemského trhu, aké tu vnímate príležitosti či potenciálne obmedzenia, ktoré musíte ako telekomunikačný operátor riešiť?
Pre nás je nesmierne dôležité spoľahlivé pokrytie sieťou a cenovo dostupné efektívne využívanie senzorov. Preto pozorne sledujeme nielen komerčný segment, ale aj segment domácností a plánujeme mu v budúcnosti priniesť užitočné i komplexné riešenia. V našej spoločnosti poskytujeme infraštruktúru lora:LINK. Táto služba vytvára modernú a spoľahlivú sieť, ktorá je poskytovaná IoT zariadeniam. Výhodou je obojsmerná komunikácia, vysoký dosah, ekonomicky užitočné riešenie.

Všetky IoT zariadenia, ktoré vlastní užívateľ, môže jednoduchým spôsobom pripojiť k LoRaWAN sieti Slovanetu a okamžite ich začať používať. Užívateľovi prináša pokrokové alternatívy zberu údajov, automatizáciu úloh, zníženie nákladov slúžiacich k prosperite, umožňuje diaľkové ovládanie zariadení, kde nie je prístup k internetu. Teší nás, že na Slovensku je komerčná sféra otvorená novým veciam a my musíme len hľadať možnosti a pripravovať ďalšie produkty pre zákazníkov. Zákazníci stále prichádzajú s novými nápadmi a my sa im snažíme vyjsť v ústrety.

Medzi vaše hlavné zákaznícke segmenty patria malé a stredné firmy, korporácie, štátna správa. Aké sú ich nároky na poskytované služby a v čom im viete vyjsť v ústrety?
Podľa niektorých predpovedí budú v roku 2020 celosvetovo pripojené do sietí „internetu vecí“ desiatky miliárd zariadení, čo predstavuje minimálne niekoľko zariadení na jedného obyvateľa planéty. Odhad objemu obchodných transakcií priamo spojených s oblasťou IoT pre rok 2020 je viac ako 7 miliárd dolárov. Množstvo prenesených dát v sieťach IoT vzrastie na viac ako 4 ZB (zettabyte). Ak sa firmy nezapoja včas do rozbiehajúceho sa vlaku, urobí to ich konkurencia.

Naše skúsenosti ukazujú, že dopyt našich komerčných zákazníkov má neustále rastúcu tendenciu. Na tunajšom trhu máme rozvinutý najmä strojársky a automobilový priemysel, pričom na dané sektory sú naviazané tisícky subdodávateľov. Firmy potrebujú neustále zlepšovať a automatizovať svoje procesy a využívať príležitosti na ich rast.  Aj my v Slovanete pripravujeme nové vlastné produkty, ako aj produkty, pri ktorých spolupracujeme s pribúdajúcimi partnermi. Priťahujú nás inovatívne nápady a sme otvorení aj novým formám spolupráce.

Internet vecí spôsobí ďalšiu priemyselnú revolúciu. V súvislosti s ním sa často spomína pojem Industry 4.0. Ako vnímate dané trendy a čo je pre vašu spoločnosť inšpiráciou?
Priestor na zvýšenie efektivity prevádzky automatizáciou merania, procesov a ich riadenia s využitím siete a zariadení internetu vecí sa ukazuje byť v mnohých odvetviach a oblastiach. Prvoradý účel siete pre internet vecí je priniesť efektívnu technológiu a služby na komunikáciu a prevádzku veľkého množstva zariadení s nízkou spotrebou energie a nárokmi na objem prenesených dát, nevynímajúc ani oblasť priemyslu. Typickým použitím sú monitorovacie a meracie senzory i sledovanie pohybu a polohy tovarov medzi závodmi, dodávateľmi a podobne. Internet vecí možno preto veľmi efektívne využívať na lokalizáciu týchto zariadení.

Sieť a zariadenia IoT umožňujú obojsmernú komunikáciu, teda aj diaľkové ovládanie takýchto zariadení, ako aj vlastnú technológiu lokalizácie bez nutnosti prijímača GPS. Veľký potenciál má internet vecí aj v zdravotníctve, v sektore potravinárstva, logistiky a podobne. Je to nutná cesta, ako si v náročnom prostredí udržať konkurencieschopnosť v priemysle a pri výrobe moderných produktov, s veľkými požiadavkami na ich individualizáciu. Sme pripravení záujemcom ponúknuť návrh využitia IoT vrátane zabezpečenia potrebných zariadení, softvéru či integrácie s inými systémami – podľa ich potrieb.

Autor: redakcia Zisk manažment


Hlavné trendy od Slovanetu, ktoré môžu využívať zákazníci:

  • Internet vecí: poskytujú komplexné riešenia biznis zákazníkom s pridanou hodnotou – od A po Z v rámci siete lora:LINK (konkurencia zvyčajne dodáva len samotnú infraštruktúru, prípadne poskytuje iba sieť, ktorú si prenajíma).
  • Vlastná cloudová platforma cloud:LINK: prináša jednoduché a maximálne funkčné ergonomické používateľské prostredie, ktoré prináša nový spôsob práce s virtuálnou technológiou a v konkurenčnom prostredí nemá obdoby. Unikátna kombinácia technológií postavená na All Flash princípe priniesla do portfólia Slovanetu najvýkonnejší cloud na Slovensku.
  • Dátové a hlasové produkty x:GATE: sú určené poskytovateľom internetových služieb, ale aj alternatívnym hlasovým operátorom a prevádzkovateľom ostatných telekomunikačných služieb. K nim v budúcnosti pribudne aj veľkoobchodný model využívania siete IoT na báze LoRaWAN či konkrétne riešenia pre koncových zákazníkov.

Príklad z praxe:

Za najväčšieho inovátora z radov zákazníkov Slovanetu možno považovať spoločnosť Matador. Jedným zo zaujímavých projektov bolo monitorovanie efektívnosti zváračiek. Keďže ide o inovatívnu firmu, potrebovali efektívne monitorovať a vyhodnocovať dané procesy. V Slovanete našli pre nich riešenie. Umožnili im sledovať odber elektrického prúdu zváračiek a na základe ich požiadaviek vyhodnotili ich efektivitu za pracovnú zmenu. Preukázateľne tak na základe objektívnych meraní dokážu uvedené procesy lepšie riadiť.


Tri otázky z oblasti marketingu: odpovedá Martin Magdolen, riaditeľ úseku podpory predaja 

Vaším hlavným krédom je byť jedným z lídrov trhu elektronických komunikačných služieb pre vašich klientov. Akými konkrétnymi krokmi sa snažíte danú myšlienku uvádzať do praxe?
Z marketingového alebo produktového hľadiska máme na svojom konte viacero takých technologických prvenstiev. Sme napríklad prvým telekomunikačným operátorom na Slovensku, ktorý LTE sieť vybudoval na poskytovanie pevného vysokorýchlostného internetu. Sieť využíva licencované frekvenčné pásmo 3,5 GHz a programy umožňujú pripojenie rýchlosťami rádovo v desiatkach Mbit/s. Ako prví sme spustili telekomunikačnú sieť typu LoRaWAN, ktorá je určená pre tzv. internet vecí (známy aj pod skratkou IoT – Internet of Things). Zameriavame sa na inovácie a najmodernejšie riešenia vrátane cloudových služieb a najnovšie aj na internet vecí. Špeciálnu sieť postupne rozširujeme do mnohých lokalít a je otvorená pre spoluprácu aj pre ďalšie partnerské projekty. Aj z dôvodu, že chceme byť lídrom na trhu elektronických komunikačných služieb pre klientov, sme pred dvomi rokmi vytvorili v našej spoločnosti úsek inovácií. Inovácie sú pre nás veľmi dôležité, aby nás posúvali neustále ďalej.

Na čo ste najviac hrdí v poslednom období?
Okrem pripojenia do internetu prinášame zákazníkom aj pokročilé a profesionálne riešenia pre webhosting, domény a elektronickú poštu. Popri novej sieti LoRaWAN môžu klienti využiť pre oblasť IoT aj ďalšie prístupové technológie ako pevný a LTE internet (internet:LINK a dátové okruhy ethernet:LINK), nad ktorými môže komunikáciu zabezpečovať tzv. virtuálna privátna sieť vpn:LINK, svoje aplikácie a dáta môžu prevádzkovať v rámci virtuálneho dátového centra cloud:LINK a celé riešenie chrániť bezpečnostným riešeniami z rodiny safe:LINK. Rastúcim trendom v IT je presun celej alebo časti infraštruktúry do cloudu z dôvodu vyššej kvality, výkonu, dostupnosti a škálovateľnosti poskytovaných služieb oproti tradičným riešeniam. V roku 2017 sme naplno ako prvý poskytovateľ na Slovensku spustili novú generáciu cloudových služieb pre firmy a organizácie v podobe moderného softvérovo definovaného dátového centra – cloud:LINK. Skombinovali sme súčasne až trojicu technológií spoločnosti VMware – vCloud Director, vSAN All Flash a NSX. Spojenie prináša výrazne vyšší výkon, spoľahlivosť, flexibilitu a efektívnejšiu prevádzku serverov, systémov a aplikácií vo virtuálnom prostredí.

Inteligentné monitorovanie šetrí čas a zdroje v rôznych oblastiach. Aké sú vaše plány s mobilnou sieťou pre internet vecí v ďalšom období?
Siete a technológie pre internet vecí sú v súčasnosti v stave vývoja a predstavujú pre náš trh celoslovenský fenomén. Postupne rozvíjame našu infraštruktúru, pričom sa môžeme pochváliť pripojením viac ako päťtisíc zariadení do novej siete. V minulom roku sme uviedli do života rôzne zaujímavé ucelené riešenia. Veríme, že tento rok pretavíme ďalšie plány do reálnych komerčných riešení. Našou včasnou aktivitou chceme tento postup urýchliť. Existujúcu celoslovenskú telekomunikačnú sieť sme pripravení v krátkom čase významne rozširovať a v prípade perspektívy zvážime aj alternatívu hromadného pokrytia všetkých okresných miest, ako aj ďalších významných lokalít. Hľadať budeme aj nové možnosti uplatnenia IoT v iných oblastiach a podstatne viac sa zameriame na predaj riešení v oblasti bezpečnosti a cloudových riešení.

(red)

-------
Tri vybrané hotové riešenia a produkty IoT od Slovanetu pre biznis klientelu:

1/ Riadenie odpadového hospodárstva (link WASTE)
Ide o spoločný projekt spoločností Slovanet a Sensoneo z oblasti riadenia odpadového hospodárstva. Komplexné riešenie pre smart manažment odpadov umožňuje mestám a spoločnostiam spravovať odpad inteligentne a efektívnejšie. Produkt optimalizuje náklady, zvyšuje ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšuje kvalitu života. Využívajú ho aj klasické komerčné firmy, ktoré majú veľa odpadových nádob, napríklad nemocnice či potravinové prevádzky. Riešenie bolo v priebehu roka 2017 úspešne nasadené v stovkách kontajnerov v mnohých slovenských mestách. K marcu 2018 bolo v rámci tohto riešenia v prevádzke už viac ako 1 000 senzorov vo veľkoobjemových odpadových kontajneroch v 15 mestách Slovenska.

2/ Monitorovanie a riadenie mikroklímy v budovách (link MIKROKLIMA)
Riešenie, ktoré bolo pôvodne vyvíjané najmä pre prevádzkovateľov hradov, zámkov a múzeí, si medzitým našlo klientelu medzi obchodnými reťazcami, ktoré vďaka nemu kontrolujú alebo riadia klimatické parametre v rámci systému analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov tzv. HACCP (teplotu, vlhkosť, prašnosť, svetelnosť, hlučnosť atď.) svojich skladovacích priestorov, prevádzok, predajní, chladiacich a mraziacich zariadení. V súčasnosti sú klientmi Slovanetu významné celoslovensky pôsobiace obchodné reťazce s nasadením v prvých desiatkach predajní, ale aj obce a mestá, ktoré potrebujú monitorovať svoje životné prostredie, či firmy, ktoré sledujú podmienky na pracoviskách pre zamestnancov (tzv. smart office).

3/ Meranie spotreby vody a energií (link SMART METERING)
Vodomery, elektromery, plynomery a podobné zariadenia pravidelne hromadne a automatizovane vysielajú stav spotreby a dodávateľom alebo prevádzkovateľom tak výrazne zlacňujú a zefektívňujú ich sledovanie a zúčtovanie koncovým zákazníkom. IoT sieť Slovanetu takto využívajú (marec 2018) napríklad už tri vodárenské spoločnosti, ktoré spolu pripájajú už viac ako 1 600 inteligentných vodomerov a ešte väčší objem plánujú nasadiť v budúcnosti. V prebiehajúcich obchodných rokovaniach je Slovanet aj so záujemcami o hromadné meranie spotreby elektriny. V ponuke spoločnosti sú aj konkrétne meracie zariadenia alebo rozšírenia existujúcich (vodomery, elektromery a pod.), ako aj aplikácia slúžiaca na zber a spracovanie údajov.


Zdroj: spoločnosť Slovanet, www.slovanet.sk/iot