V posledných rokoch sa pod týmto pojmom chápali aj znepokojujúce, rušivé, sociálne a ekonomické zmeny. Na jednej strane vzniká k nim neustály odpor, pretože práve tie destabilizujú ekonomické a spoločenské situácie konkrétnych krajín a nastáva hlboký politický a kultúrny nepokoj. A na tej druhej z tohto dôvodu túžia ľudia konečne po zmene.

Pravá podstata globalizácie

Projekt  globalizácie bol v minulosti úspešnou snahou a dohodou viacerých politík a krajín. Cez rozvoj obchodu na nadnárodnej úrovni sa začala rozširovať aj dôležitá medzinárodná preprava. Na základe toho sa zväčšoval globálny obchod, zlepšovali sa životné podmienky, znižovali sa konflikty a hrozba vojny prostredníctvom politickej globalizácie, ktorá sa práve pod Trumpovým štýlom riadenia začínala otriasať v základoch.

V žiadnom prípade však zatiaľ žiadna osobnosť nemá takú silu, aby narušila stabilitu celého systému, pretože bez nej by sa jednoducho nezaobišla ani ona. Celý projekt sa začal podpisom Rímskej zmluvy v roku 1957, ktorá mala znamenať vytvorenie jednotného spoločného trhu, spojenie národných ekonomík a obchodov aj prostredníctvom námornej prepravy, ktorá bola asi najstaršou formou prepravovania tovarov. Tiež išlo o spojenie bývalých konkurentov a rivalov, ku ktorým sa v priebehu rokov pripojilo viac rivalov.

Dnes túto dohodu ovplyvňuje niekoľko ďalších faktorov, ktoré sa snažia celý systém narušiť. Pred niekoľkými rokmi to bola kríza, ktorá sa prejavila aj u nás a otriasla základmi jednotného trhu. Tiež sa polemizovalo o vystúpení Grécka zo spoločného priestoru EÚ, nakoľko sa jeho ekonomika dostala na bod mrazu. Dnes je to migrácia, ktorá vo výraznej miere ovplyvňuje naozaj všetky krajiny. Pod hrozbou terorizmu sa sprísnila najbezpečnejšia letecká preprava a voľné hranice sa nezdajú byť už takým dobrým nápadom, pretože sa cez ne dostáva k nám aj to nevyhovujúce. Ten, kto ukáže silu celého systému je asi čas, pretože on má na všetko svoju odpoveď vždy.