Ročné globálne HDP kleslo v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 3,4 %, zatiaľ čo svetový obchod klesol v priemere o 5 % ročne. V období, kedy kríza vrcholila, sa globálny obchod prepadol dokonca o 17 % (medziročne v máji 2020, podľa CPB WorldTrade Monitor). Napriek ťažkým dopadom pandémie sa však blýska na lepšie časy a tento rok by malo dôjsť k pozitívnemu vývoju. „Vlani došlo k tak obrovskému poklesu, že nasledujúci rok už môže byť len lepšie,“ hovorí Marek Gašparík, riaditeľ slovenskej pobočky úverovej poisťovne Credendo – Short Term EU Risks, ktorá sa zaoberá poistením pohľadávok. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti Credendo, v optimistickom scenári by pokrok v očkovaní mal postupne umožniť obnovenie predkrízového životného štýlu. V takom prípade sa významne zníži neistota a niektoré domácnosti a podniky tak budú schopné minúť hotovosť ušetrenú počas pandémie. Tieto spotrebiteľské výdavky by mali podporiť európske hospodárske oživenie. Investície a spotrebiteľský dopyt by mala poháňať tiež fiškálna podpora realizovaná v mnohých krajinách. Očkovanie ale zatiaľ v mnohých európskych krajinách zaostáva.

Čo sa stane, až skončia podporné programy?

„Je dôležité spomenúť, že doteraz sa veľkej vlne bankrotov predchádzalo len vďaka rozsiahlym podporným opatreniam, ktoré však nemôžu trvať donekonečna,“ upozorňuje Marek Gašparík. A dodáva: „Pre menšie firmy môže pritom byť výpadok príjmov likvidačný a zdá sa, že si to podnikatelia uvedomujú. Už v minulom roku sme registrovali zvýšený záujem o poistenie pohľadávok, a to aj u firiem, ktoré si pohľadávky predtým nepoisťovali. Podnikatelia, ktorí si vlani poisťovali len vybrané portfólio "rizikovejších" odberateľov, si teraz začínajú poisťovať aj odberateľov, o ktorých platobnej morálke nemali predtým žiadne pochybnosti.“

Na návrat k predkrízovej úrovni si ešte počkáme

Hoci sa ekonomická aktivita v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvyšuje, neznamená to, že sa rýchlo vráti na úroveň roku 2019. Na to si Európa počká ešte prinajmenšom do roku 2022. Ďalší výhľad je stále spojený s obrovskou neistotou súvisiacou s vývojom pandémie covid-19. Problém predstavuje predovšetkým pomalý rozbeh očkovania. „Kvôli tomu môže byť vo výsledku ekonomické oživenie slabšie, než sa v súčasnosti predpokladá a môže tak dôjsť k strate pracovných miest a bankrotu viacerých spoločností,“ hovorí Marek Gašparík.

Významný pokles HDP

Slovensko bolo po Českej republike druhou najzasiahnutejšou zo stredoeurópskych krajín. Reálne HDP Slovenska kleslo o 5,2%, zatiaľ čo v Českej republike to bolo o 5,6%, v Maďarsku o 5%, Nemecku o 4,9% a Poľsku len o 2,7%. Pretože Slovensko je rovnako ako Česká republika, a do značnej miery aj Poľsko, silne závislé od vývozu do Nemecka, bude produkciu aj v nadchádzajúcom období silne ovplyvňovať nemecký dopyt. Dobrou správou je očakávané oživenie reálneho HDP v Nemecku a v Eurozóne. Ako sa vlani ukázalo, závislosť malých otvorených ekonomík na EÚ je v čase hospodárskeho rozmachu silnou stránkou, zatiaľ čo v čase globálnej recesie táto výhoda naopak predstavuje problém.

Vývoj v jednotlivých sektoroch v roku 2021

V roku 2021 by mali rásť všetky odvetvia, najmä automobilový priemysel, aj keď dosiahnutie predkrízovej úrovne výroby bude v tomto sektore najskôr ešte trvať niekoľko rokov. Z dlhodobého hľadiska vyplývajú riziká pre stredoeurópske ekonomiky predovšetkým z koncentrácie ich exportných trhov a exportného sektora. Silná závislosť na automobilovom priemysle predstavuje riziko nielen v krátkodobom a strednodobom, ale aj v dlhodobom horizonte, pretože automobilový priemysel sa okrem následkov pandémie aktuálne stretáva s nedostatkom polovodičov, čo brzdí alebo dokonca niekde aj úplne zastavuje výrobu. Ale sú tu aj ďalšie výzvy ako je Brexit, ciele v oblasti emisií CO2 a nárast predaja elektromobilov.


V krátkodobom horizonte však záleží predovšetkým na pokrytí očkovaním populácie v Európe. Očkovanie zatiaľ do značnej miery zaostáva, a tým sa návrat k normálu oneskoruje. Medzitým sa objavujú nové mutácie, ktoré by mohli účinnosť vakcinácie obmedziť, a tak predĺžiť pandémiu a prehĺbiť jej vplyv na ekonomickú činnosť.