Celkovo je na protikrízové opatrenia vyčlenených 332 miliónov eur (10 miliárd Sk).Jedným z prijatých vládnych opatrení je úhrada časti odvodov za zamestnancov, a to v prípadoch, keď zamestnávateľ z prevádzkových dôvodov nemôže svojim zamestnancom poskytovať prácu a platí mu pritom 60 % z jeho mzdy....