Chovanie ľudí na trhu práce sa v posledných mesiacoch mení. „Trpíme nedostatkom a nárastom zároveň. Nedostatkom pracovných síl, remeselníkov a odborníkov, ale zároveň narastá fluktuácia, jobhopperstvo, neobsadených pracovných pozícií je stále viac, počet inzerátov láme rekordy, firmy rastú a naberajú nové objednávky,“ prezrádza Silvia Skalická, CEO personálnej agentúry blue color. Každý zamestnávateľ cíti tento tlak, preto odhaliť spôsob myslenia uchádzača, vedieť rozlíšiť jeho automatické reakcie, spôsob jeho myslenia, nás zaujalo.

Objavujeme DNA každého uchádzača

V agentúre blue color hľadali vhodnú alternatívu ako sa odlíšiť pri vyhľadávaní a výbere ľudí do firiem. Inšpirovala ich analýza štruktúr tváre podľa Roberta L. Whitesida. „Vieme firmám poradiť, prečo niektorí zamestnanci stagnujú a fluktuujú, keď im pracovná pozícia nesadne,“ objasňuje Silvia Skalická. Každý sme originálny, a v čom práve, to ukazuje už spomínaná analýza. „Je vhodná pre každého a stojí práve na princípe jedinečnosti. Všetci sme genetickou stavbou a životnými skúsenosťami unikátni, presne ako otlačky prstov. Neexistujú dvaja ľudia s rovnakými reakciami na život,“ spresňuje.

Stačí sa jednoducho pozrieť do tváre

Črty tváre určujú naše základné vzorce správania, spôsob myslenia, konania, emócií i vyjadrovania. Výsledkom analýzy pri výberovom procese je podľa recruiterky zhodnotenie základných vlastností uchádzača, rizík a odporúčaných pozícií, jeho silné a slabé stránky, rozbor čŕt jednotlivo. „Napríklad od kontrolóra vyžadujeme netolerantnosť ku chybám, precíznosť, mať veľmi dobrý postreh, byť príkladom svojou presnosťou, vedieť zameriavať pozornosť na detaily. Podľa fotografie uchádzača možno na prvý pohľad určiť predispozíciu na túto pracovnú pozíciu. Pre vyššie manažérske pozície je analýza najzaujímavejšia, keďže manažéri sú dnes kaučovaní a ich pracovné správanie je silne profesionálne. Preto ich črty tváre môžu prekvapiť i odhaliť najviac,“ konštatuje Silvia Skalická.

Treba žiť v súlade s ľudskou identitou

Vyberáte si vo firme uchádzača a je vám v niečom nesympatický? Aj to podmieňuje jeho genetický kód. „Prirodzene, nie každé pracovné stretnutie nám je príjemné, cítime to. Analýza ukazuje, prečo je tomu tak. Dôvod, prečo sa ľudia na istých pozíciách necítia vo svojej koži je, že nie sú vo svojej prirodzenej identite,“ dodáva Skalická. Tak ako v živote, aj v práci nájdete odchýlky, ktoré sú výsledkom skúseností, prispôsobovania sa spoločenským normám. „A práve certifikovaný recruiter ich vie diagnostikovať a kvalifikovane posúdiť. Naším cieľom je zanalyzovať črty, nájsť prioritné genetické správanie a skĺbiť ho s profesiou, v ktorej sa kandidát nájde a bude ho inšpirovať,“ uzatvára Silvia Skalická.

Dva základné varianty používané pri analýze tváre

1. Pri osobnom pohovore sa dá zistiť, k akej pozícii má uchádzač vrodenú predispozíciu. Alebo naopak, ktorá pozícia mu „nesadne“. Pohovor orientujeme tak, aby si recruiter overil reakcie na pracovné situácie, v ktorých podľa štruktúr tváre vidí potenciálne riziko.

2. Kompletný profil uchádzača – analýza pre klienta na objednávku – analyzujeme z fotografie uchádzača. Z nej sa analyzuje tvar hlavy, sklon čela, veľkosť a umiestnenie očí, obočia, tvar nosa, pery, brada, spánkové a lícne kosti a iné. Celý proces trvá niekoľko hodín. Jednotlivé črty dávajú predispozíciu k prirodzenému chovaniu.

Vybrané príklady „čítania z tváre“

Tri hlavné črty tváre, ktoré sú znakom toho, či človek je vhodný na riadenie tímu:
– Čelo uchádzača odhaľuje spôsob myslenia, originalitu a logiku.
– Oči prezradia, ako kandidát toleruje chyby či drží emócie pod kontrolou, jeho rozhodnosť v konaní.
– Nos zrkadlí sebadôveru a rozhodnosť.

Ako môže spôsob komunikácie manažérov ovplyvniť biznis:
– Obchodný partner, ktorého spôsob myslenia sa zameriava na výsledky, uprednostní, ak stretnutie prebehne rýchlo a nemá rád, ak ho zaťažujú zbytočnými detailmi, to ho unavuje. 
– Naopak, pri stretnutí s partnerom, ktorého spôsob myslenia je zameraný na priebeh, očakáva postupné získavanie informácií, preto nie je vhodné naliehať pre rýchle rozhodnutie.
Zdroj: agentúra blue color