Po brokerských skúsenostiach a s deväť ročnou praxou s budovaním fondu Rhodium pre kvalifikovaných investorov, som hľadal možnosti, ako ponúknuť podobné nástroje ľuďom, ktorí si chcú budovať portfólio ako veľkí  investiční hráči. Cieľ som mal jasný, cestu som videl pred sebou. Preto som začal hľadať a zhromažďovať okolo seba šikovných ľudí a schopných odborníkov so skúsenosťami v relevantných oblastiach. Postupne sme spoločne sformovali myšlienku, ktorej výsledkom bolo založenie podielového družstva Salus Populi v januári 2020. Teraz ponúkame naše know-how investorom, ktorí hľadajú nové príležitosti, nevyhovujú im nákladovo neefektívne a pre investora nevýhodné podielové fondy a nechcú investovať pasívne.

Salus Populi stojí na 4 pilieroch.

Cieľ – našim cieľom je otvoriť dvere aktívne riadeného portfólia aj pre menších hráčov a umožniť im využívať nástroje tých veľkých. Vieme ktorí to sú a ako to robia, preto chceme túto možnosť ponúknuť  moderným investorom, ktorí sa nespoliehajú len na akcie, dlhopisy, sporenie a štát. Chcú mať svoju finančnú budúcnosť pod kontrolou a budovať si vlastné aktívne riadené portfólio. Potrebujeme zvyšovať finančnú gramotnosť ľudí, ukázať im rozdiel medzi tradičným a tzv. alternatívnym investovaním a dokázať, že klesanie trhu nemusí so sebou stiahnuť aj investora.

Diverzifikácia – cieľom je dosiahnuť dlhodobý a stabilný rast družstevného majetku bez ohľadu na lokálne a globálne ekonomické dianie. Preto sa sústreďujeme na vyhľadávanie a využívanie stratégií najväčších investičných hráčov a tak budovať aktívne riadené portfolio odolné voči nečakaným trhovým šokom. Tento princíp uplatňujeme na rôznych trhoch v rámci širokej škály aktív (komodity, meny, akcie, dlhopisy, alternatívne aktíva napr. crypto). Využívame k tomu rôzne nástroje, od spotového trhu, ETF fondov, ale aj derivátov futures a opčných kontraktov na futures.

Počas pandémie sme všetci napríklad videli, ako prudko reagovali trhy. V panike sa prepadli o 30%. My sme však dokázali ochrániť majetok v nejasných a chaotických podmienkach práve aktívnou správou. Nezatvárame oči a nečakáme, čo sa bude diať. Vieme zarábať aj pri poklesoch trhu, nie iba smerom nahor. 

Flexibilita – som presvedčený, že kameňom úrazu podielových fondov je ich nulová flexibilita. Je to ako by ste sadli do auta k šoférovi, ktorý vám sľúbi dojazd do cieľa na trojke. Dostane sa na diaľnicu, má možnosť preradiť rýchlosť, vie, že by to mal spraviť, ale musí zostať na trojke. Podobne, pred sebou vidí prekážku a mal by spomaliť a podradiť, ale nemôže – sľub je sľub. Rozumiem, prečo sú prísne opatrenia podielových fondov zavedené, nepovažujem to však dnes za efektívne a už vôbec nie výnosné. Schopnosť flexibilne sa prispôsobovať v rámci vopred vytýčených mantinelov, je jednou z výhod družstva Salus Populi.  

Náklady – Salus Populi založili odborníci, ktorí majú záujem podporiť vlastné podnikateľské aktivity účasťou na družstve. Môže tak urobiť aj každý podielnik, ktorý dokáže ponúknuť svoju pridanú hodnotu a vygenerovať dodatočný zisk spoločnosti pre všetkých. Firma nie je vlastnená akcionármi, očakávajúcimi vysoký zisk alebo dividendy. Dokážeme fungovať na operatívnych nákladoch a podieľať sa len na dosiahnutom zisku. Úspech člena je aj našim úspechom.       

Je mi jasné, že slovo „družstvo“ nemá v našich končinách populárny podtón, ale je to vynikajúca platforma cez ktorú sa dá bezpečne investovať a budovať si portfólio. Družstvá fungujú dlhé roky napríklad v USA, vo Švajčiarsku. Ich výhoda je v tom, že každý má rovnaké rozhodovacie právo, bez ohľadu na počet akcií. Nestane sa tak, že menšieho prehlasuje väčší akcionár, ako býva v akciových spoločnostiach alebo s.r.o. V Salus Populi počítame s vybudovaním siete 5000 aktívnych investorov.