Neexistuje miesto, kde by ste sa v týchto dňoch nedozvedeli o koronavíruse. Bez problémov nájdete stovky článkov, štatistík či užitočných informácií v médiách. Nájdu sa však aj takí, ktorí si z ochorenia COVID-19 robili nemiestne žarty. Youtube takéto videá čoraz viac maže. Všetkých, ktorí ale pomôžu v prevencii pred šíriacim sa vírusom a neporušujú základné pravidlá, odmení ako zvyčajne. K zmene názoru na túto problematiku došlo v priebehu tohto týždňa.

Youtube, ktorý od roku 2006 spadá pod Google, označil témy spojené s koronavírusom ako citlivý obsah. Presne podľa toho pristupuje k videám, ktoré urážajú, vysmievajú sa alebo sú rasovo motivované. Jednoducho povedané, všetko, čo je na populárnom kanáli označené za nevhodné, bude v čo najrýchlejšom čase odstránené.

Naopak, príspevky podporujúce prevenciu šírenia vírusu označila generálna riaditeľka Youtube Susan Wojcicki za prijateľné.

Kontrolu prevezmú roboti

„Naša politika hovorí o tom, že nebudeme zabraňovať videám s krátkodobým významom, ako sú napríklad prírodné katastrofy. V súčasnosti je jasné, že koronavírus hýbe svetom a je súčasťou našej každodennej konverzácie. Chceme zabezpečiť, aby tvorcovia správ a tematicky vhodných príspevkov mohli i naďalej uverejňovať svoje videá,“ dodala Wojcicki. A čo je najdôležitejšie pre nich, dostanú za to zaplatené.

Apple zatvoril všetky predajne mimo Číny

Zmena pohľadu Youtube na príspevky o koronavíruse nastala v deň, kedy Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila koronavírus za pandémiu.

Celosvetová situácia priniesla zmeny aj do pracovného prostredia Youtube. Z hľadiska prevencie ostane väčšina zamestnancov doma, s čím sa spája aj nižšia výkonnosť. Firma uviedla, že niektoré činnosti budú prioritne vykonávať automatizované systémy, ktoré pri nájdení kontroverzného obsahu zahlásia vzniknutý problém recenzentom.

Koronavírus ochromí aj reklamu

Majitelia kanálov môžu stopnutie svojich videí samozrejme reklamovať, ale preskúmanie videí bude pravdepodobne trvať dlhšie, než zvyčajne. Čo sa týka speňaženia obsahu týkajúceho sa koronavírusu, výhodu majú hodnoverné spravodajské kanály s označením „selfcertified“.

Koronavírus ochromil výrobu iPhoneov

Počet reklám nielen na Youtube by mal v najbližšej dobe klesnúť, pretože koronavírus otupil už mnohé firmy, ktoré pravidelne inzerujú na sociálnych sieťach a videokanáloch. Straty firiem v jednotlivých sektoroch sú zatiaľ len v rovine dohadov, isté však už teraz je, dopad choroby na celosvetovú ekonomiku bude obrovský.