Dobrou správou je, že Slovensko je súčasťou tohto pozitívneho trendu a predbehlo okolité štáty okrem Rakúska, ukazuje štúdia poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Slovensko: v seniorských pozíciách pracuje štvrtina žien

Počas posledných 5 rokov sa zvýšil počet spoločností, ktoré majú v senior managemente aspoň jednu ženu o 20 percentuálnych bodov. Tempo sa zrýchlilo najmä v poslednom roku, keď počet týchto firiem narástol o 12 bodov. O niečo menej optimizmu ukazuje pomer žien a mužov v seniorských pozíciách, v ktorých majú ženy celosvetovo iba 29 % zastúpenie. Toto číslo je napriek tomu historickým rekordom, a to aj vďaka fenoménu #MeToo.

Najnovšie dáta štatistického úradu EÚ (Eurostat) o zastúpení žien v biznise potvrdzujú dobrú pozíciu Slovenska. V rámci Európy patrí Slovensko medzi krajiny s vyšším podielom žien v seniorských pozíciách (24,1 %). V porovnaní s ostatnými krajinami regiónu nás predbieha iba Rakúsko (26,1 %). Naopak, Poľsko (21 %), Maďarsko (14,8 %) a Česko (13,8 %) podľa údajov za rok 2018 za nami zaostávajú.

Vôbec najviditeľnejším prejavom, že sa postavenie žien na Slovensku zlepšuje, patrí uvedenie Zuzany Čaputovej ako prvej ženy do prezidentskej funkcie. Viacero pozitívnych príkladov sa dá nájsť aj v slovenskom biznise. Napríklad v slovenskom zastúpení medzinárodnej spoločnosti Grant Thornton tvoria ženy až 82 percent zamestnancov a majú väčšinu v manažmente. „Práve rozmanité pracovné tímy vedú k lepším, inovatívnejším obchodným výsledkom, ktoré sú kľúčové pre rozvoj biznisu v čoraz komplexnejšom svete,“ hovorí daňová partnerka Grant Thornton Slovensko Silvia Hallová.

Najväčšia prekážka v biznise: nedostatok času

V rámci štúdie Ženy v biznise 2019 identifikovali ženy v senior manažmentoch firiem najväčšie problémy, ktoré museli prekonať v snahe získať povýšenie do exekutívnej funkcie. Vôbec najväčšou prekážkou pre ženy aj mužov bol nedostatok času, ktorý by mohli venovať zlepšovaniu svojich pracovných schopností. Za najčastejšiu prekážku označovali ženy v prieskume nedostatok možností na rozvoj pracovných schopností a slabý prístup k networkingu.

V celosvetovom meradle až 75% firiem implementuje progresívne opatrenia na dlhodobé zlepšovanie rodovej diverzity na pracovisku. Dáta z najnovšieho výskumu Ženy v biznise 2019 ukazujú najčastejšie spôsoby, ktorými spoločnosti dosahujú zvyšovanie počtu ženských líderiek. „Úlohou vedenia firmy je formovanie inkluzívneho prostredia, ktoré oceňuje jedinečnosť každého zamestnanca a dovoľuje mu prejaviť svoju odlišnosť,“ približuje Silvia Hallová. 

Problémom v mnohých krajinách popri diverzite na pracovisku ostáva aj platová nerovnosť. Podľa Indexu rodovej rovnosti zarábajú ženy v EÚ v priemere o 16 percent menej ako muži. Na Slovensku sme na tom horšie, rozdiel v platoch mužov a žien predstavuje 18 percent. Aj napriek tomu, že zaostávame za priemerom EÚ, situácia sa na Slovensku pomaly zlepšuje. Platová medzera totiž v roku 2006 predstavovala podľa dát Eurostatu až 25,8 percent.