Keďže úrokové sadzby centrálnych bánk sú dlhodobo na nízkych úrovniach a ostanú také aj v najbližších rokoch, ani úroky na termínovaných vkladoch nepresiahnu úroveň inflácie, ktorá by sa mala po odznení koronakrízy na Slovensku výraznejšie odraziť nahor.

Ľudia, ktorí chcú svoje peniaze reálne zhodnotiť, teda dosiahnuť vyšší výnos, ako je miera inflácie, tak musia k nakladaniu s nimi pristupovať rozumnejšie. Pre tých, ktorí majú dlhší investičný horizont, požadujú vyššie zhodnotenie kapitálu a sú otvorení určitému investičnému riziku, sú vhodné investičné riešenia.

 

V stredoeurópskom regióne

S nimi je síce späté vyššie riziko, odmenou zaň však býva spravidla aj vyšší výnos. „Jedným z najlepších prvých investičných krokov pre ľudí, ktorí chcú poraziť infláciu, no súčasne nemajú radi príliš vysoké riziko a výkyvy cien aktív, je nákup vybraných dlhopisových podielových fondov,“ vysvetľuje analytik J&T BANKY Stanislav Pánis.

Atraktívnou možnosťou v tomto smere je fond J&T BOND EUR. Umožňuje diverzifikovane investovať do stredoeurópskeho regiónu, kde sa nachádzajú zaujímavé investičné príležitosti, ktoré sú v tieni svetových finančných trhov často prehliadané. Od jeho vzniku v roku 2013 pritom zhodnotenie prostriedkov vo fonde každý rok prekonalo úroveň inflácie.

 

Investujte dlhodobo

Ak človek investuje dlhodobo, krátkodobých výkyvov hodnoty investícií sa nemusí obávať. „Tie predstavujú takmer bezvýznamnú korekčnú periódu rastového trendu a sú prirodzenou vlastnosťou spätou s investovaním. Platí, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že investované peniaze prinesú kladný výnos napriek obdobiam kríz či neistôt,“ vysvetľuje Pánis.

Podielové fondy sú pohodlným spôsobom investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expert na investície. O zverené prostriedky sa totiž stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. „Tento spôsob investovania preto určite nie je len pre odvážnych investorov, ale pre všetkých rozumných a pragmaticky uvažujúcich ľudí s dlhodobo voľnými finančnými prostriedkami na investovanie,“ hovorí Pánis. Výhodou fondov je aj to, že prostredníctvom nich môžu ľudia investovať mesačne aj menšie sumy už od niekoľkých desiatok eur.