Prípad z praxeBol raz jeden klient, ktorý prišiel do štúdia, presne vedel sformulovať, čo potrebuje, nechal si poradiť, mal dostatok času na prípravný proces, výber konkrétneho variantu a následnú produkciu. Z rukáva vysúkal jednoduchý, no zároveň profesionálne a hlavne produkciu neobmedzujúci Design Manuál. Nenechal sa zaskočiť ani dotazom na logo v krivkách a s úsmevom sa dohodol na prijateľnej cene a nervy nedrásajúcom termíne dodania… A takto spolu spolupracovali, až kým…Späť do realityČastokrát sme postavení do inej pozície ako pri rozprávkovom zadaní na úvod...