„Kým oblasť pozemnej dopravy a finančných služieb v živnostenskej základni členov strácajú, analýza ukazuje, že záujem narastá o podnikanie v lesnom hospodárstve či pri športových činnostiach. Každá z kategórií pritom zaznamenala v prvom polroku 2019 nárast živností nad 160," hodnotí analytička spoločnosti Petra Štěpánová.

Podľa analýzy si podnikanie k prvému polroku na Slovensku založilo 33.092 nových fyzických osôb a podnikanie naopak ukončilo 28.554 fyzických osôb.
Podľa analytičky došlo k najväčšiemu relatívnemu poklesu podnikateľov – fyzických osôb v odboroch spojených s pozemnou dopravou: ostatná pozemná osobná doprava -12,19 % a činnosti súvisiace s pozemnou dopravou -9,95 % či financiami: činnosti zástupcov poisťovne a maklérov –8,99 %. Tieto kategórie podnikania podliehajú dlhodobo silnému konkurenčnému tlaku.

Naopak, podnikateľská základňa sa počas prvého polroka výrazne rozrástla v segmentoch lesné hospodárstvo a iné činnosti v oblasti lesníctva, kde pribudlo vyše 17 % nových živností. Značný nárast, až 16,25 %, zaznamenala kategória ostatné športové činnosti. V tomto prípade nárast pripisuje poradenská spoločnosť módnym trendom spojeným so zdravším životným štýlom a aktívnym trávením voľného času.

Bisnode skúmal vývoj vo 274 sledovaných odboroch činností, v ktorých pôsobilo k polroku 2019 aspoň 50 fyzických osôb podnikateľov. Pri 138 odboroch zaznamenala spoločnosť úbytok podnikateľov, pri 117 prírastok a 19 odborov ostalo bez zmeny.