Viete o tom, že európske domácnosti spotrebujú v priemere štvrtinu energie v Európskej únii? Najviac sa v domácnostiach využíva zemný plyn (36 %) a elektrina (24 %). Obnoviteľné zdroje energie zhltnú 17,5 %, nasledujú ropné produkty (11,2 %) a druhotné teplo (7,6 %). Malý podiel pokrývajú tuhé palivá (3 %).

Európania spotrebujú energiu najmä na vykurovanie

„Európske domácnosti spotrebujú najviac energie na vykurovanie svojich príbytkov, čo tvorí až dve tretiny konečnej spotreby energie v sektore bývania. Elektrická energia využívaná na osvetlenie a väčšinu elektrických spotrebičov predstavuje zhruba 14 percent z celkovej spotreby energie,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. To však nezahŕňa využívanie elektriny na napájanie hlavných vykurovacích, chladiacich alebo varných systémov.

Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat vlani domáce spotrebiče na varenie predstavovali 5,6 % energie spotrebovanej domácnosťami, zatiaľ čo chladenie priestorov (klimatizácia) a iné konečné použitia pokrývajú len nepatrné percento, konkrétne 0,3 % a 0,9 %. Vykurovanie priestorov domácnosti a vody predstavuje dokopy 78,9 % konečnej spotreby energie domácností.

Slovensko sa v spotrebe nelíši

Slovenské domácnosti sa príliš v účele spotreby nelíšia od tých európskych. Najviac je využívaná energia na vykurovanie domácnosti (68,3 %), nasleduje ohrev vody (14,8 %), osvetlenie (11,7 %), varenie (5,6 %) a klimatizácia (0,1 %). Najviac využívame zemný plyn (64,5 %), nasleduje druhotné teplo (26 %), elektrina (5,7 %), obnoviteľné zdroje energie (1,9 %), tuhé palivá (1,4 %) a ropné produkty (0,4 %).

„V rámci spotrebného koša priemernej slovenskej domácnosti tvoria výdavky na bývanie, vodu, elektrinu či plyn takmer štvrtinu. Od roku 2007 u nás tieto výdavky výrazne rástli. Kým pred viac ako 10 rokmi tvorili výdavky na bývanie 14,3 %, vlani do bola vyše štvrtina. Rástli ceny elektriny, plynu, ale aj celkového nájmu,“ doplnila Lenka Buchláková. Ceny energií by mali pritom na Slovensku rásť aj v budúcom roku. Posledné mesiace totiž rastie cena silovej elektriny na burzách, čo môže mať vplyv na koncovú cenu elektriny pre slovenské domácnosti.

Vytvárajte si finančnú rezervu

Častým problémom je, že množstvo Slovákov nemá žiadne finančné rezervy, niektorí ich majú len na pár mesiacov. Rodinné rozpočty bývajú zvyčajne poriadne „napnuté“. Ľudia navyše majú často zbytočné výdavky. Nedávny prieskum pre spoločnosť Home Credit ukázal, že až sedem z desiatich Slovákov priznáva míňanie peňazí na veci a služby, ktoré nepotrebujú. Ideálne je snažiť sa udržať si predpokladané mesačné príjmy a výdavky minimálne v rovnováhe, čo sa nie každému podarí. Najväčšiu položku tvoria práve účty za bývanie a elektrinu, ale i za ďalšie služby. Je vhodné porovnávať ponuky rôznych firiem a vybrať si z nich tú najvýhodnejšiu. Podobne je to aj v prípade, ak chcete zmeniť dodávateľa energií.

Takto zmeníte dodávateľa

Pri zmene dodávateľa by ste mali byť zodpovední a všetko si dobre premyslieť. Pozor si treba dať na dobu viazanosti, garancie či na vedľajšie poplatky, ktoré vás môžu zaskočiť. Ako pre Zisk manažment hovorí Jozef Ďurček, analytik portálu Vyhodnaenergia.sk, vždy je to o osobných preferenciách majiteľa domácnosti alebo firmy. „Zmena dodávateľa je proces, ktorý za odberateľa vybaví dodávateľ na základe plnej moci. To umožňuje odberateľovi, aby sa pri výbere nového dodávateľa mohol koncentrovať iba na dôvod, prečo vymeniť dodávateľa. V absolútnej väčšine dôvodov zmeny dodávateľa je kritériom cena,“ spresňuje analytik.

Ktoré kritériá sa oplatí zvážiť pri zmene dodávateľa elektriny alebo plynu

1. Cena (základné kritérium),

2. Dĺžka zmluvnej viazanosti (odporúčame maximálne 12 mesiacov s tým, že ak odberateľ po skončení viazanosti viazanosť neobnoví, tak dodávateľ zmluvu s viazanosťou automaticky preklopí na zmluvu bez viazanosti),

3. Termín, dokedy môže odberateľ nahlásiť dodávateľovi nezáujem o automatickú obnovu viazanosti (ak dodávateľ navrhuje takúto formuláciu v zmluve, je vhodné takúto zmluvu nepodpisovať).

Zdroj: Vyhodnanergia.sk

Ako sa pripraviť na zmenu?

Vzhľadom na to, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) reguluje trh s energiami tak, že dodávatelia strácajú záujem o dodávku elektriny alebo zemného plynu pre domácnosti a malé podniky, ponuka pre regulovaný segment sa tým podľa Jozefa Ďurčeka zužuje – zmenšuje sa počet dodávateľov, spomedzi ktorých si môžu odberatelia vyberať.

„Vo všeobecnosti je odberateľ prístupný na zmenu dodávateľa elektriny alebo zemného plynu vtedy, ak zmenou dodávateľa niečo získa. S rastúcou digitalizáciou rastie aj počet odberateľov, ktorí majú tieto témy z internetu naštudované, hľadajú možnosti štátnych dotácií, chcú menej zaťažovať životné prostredie a to so sebou prináša požiadavku, aby ich dodávateľ bol odborníkom (garantom) v týchto témach a vedel im poradiť, prípadne pomôcť,“ dodáva analytik. Súčasne začínajú odberatelia hľadať riešenia, ktoré im pomáhajú zorientovať sa v týchto témach rýchlo a prehľadne – rastie záujem odberateľov o internetové porovnávače cien energií, rastie záujem odberateľov o služby agregátorov (komunitné spoločné výbery dodávateľa).

Proces zmeny dodávateľa je pre všetkých odberateľov rovnaký, či už ide o domácnosti, alebo o firmy. Podpísaním plnej moci dodávateľovi je odberateľ zbavený starostí fyzicky realizovať zmenový proces. „V súčasnej dobe má napríklad veľa ľudí mobil s internetovým pripojením, takže si stačí na mobile vyťukať niektorý z porovnávačov cien energií ako hlavný indikátor výhodnosti možnej zmeny dodávateľa,“ odporúča analytik. 

Zvážte všetky dôležité faktory

Z koľkých dodávateľov energií si teda môžete vyberať na tuzemskom trhu, pokiaľ ide o dodávky elektriny či plynu? Na Slovensku je približne 13 dodávateľov energií s celoslovenskou pôsobnosťou. To je podľa Jozefa Ďurčeka veľmi málo. „Keď sa pozrieme do susedného Česka, žije tam dvakrát viac obyvateľov než na Slovensku a je tam zhruba päťkrát viac dodávateľov energií ako u nás. Slovenský trh s energiami je atypický tým, že regulátor (ÚRSO) namiesto toho, aby svojou regulačnou činnosťou upevňoval právnu istotu na trhu s energiami, robí presne naopak a z cien energií je zbytočne spolitizovaná téma,“ spresňuje analytik. Na Slovensku je málo dodávateľov energií, preto je aj slabá ponuka pre odberateľov.

Ktoré faktory by ste teda mali zvážiť? Ak hľadáte dodávateľa výhradne iba podľa ceny, skúste použiť internetové kalkulačky na porovnávanie cien energií. Pokiaľ od neho očakávate aj ďalšie služby, vyžiadajte si aj písomnú informáciu o tom, ktoré služby realizuje vlastnými zamestnancami a ktoré externou firmou, odporúča Jozef Ďurček.

Nepodceňuje preštudovanie zmluvy

Pred podpisom zmluvy s novým dodávateľom je potrebné si dôkladne zvážiť je výhodnosť, prečítať si ju, rovnako aj obchodné podmienky i cenník dodávateľa. Ak prichádzate do kontaktu s obchodným zástupcom dodávateľa energií či plynu, v prvom rade si overte jeho totožnosť. Na požiadanie sa vám musí preukázať preukazom firmy, ktorú zastupuje.

Zmena dodávateľa môže byť nesprávnym krokom, ak nie je jeho ponuka pre vás ako odberateľa výhodná. Podľa slov analytika je vhodné klásť dodávateľovi na začiatku rôzne typy otázok, napríklad: Ak mám záujem o zmluvu bez viazanosti, prípadne s viazanosťou maximálne 12 mesiacov, koľko ušetrím za rok? Keď skončí zmluvná viazanosť, tak potom bude zmluva opäť s viazanosťou, alebo sa stane automaticky zmluvou bez viazanosti? Aké pokuty a poplatky sú uvedené v zmluve, v obchodných podmienkach a v cenníku dodávateľa?