Ondrej Šebesta, hovorca spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel

Stále platí, že najväčšia časť spotrebovanej energie u bežných spotrebiteľov, ako aj v mnohých firmách, pripadá na vykurovanie. Preto energia ušetrená práve v tejto oblasti prinesie najväčšie úspory. V posledných rokoch sa znižuje rozdiel medzi spotrebou elektriny a spotrebou energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Hlavným dôvodom je výmena okien a zateplenie budov, ktoré majú po modernizácii podstatne nižšie tepelné straty, ale spotreba elektrických spotrebičov sa nemení, skôr naopak, rastie. U ľudí vnímame zvýšený záujem o nové technológie, ktoré významne znižujú spotrebu energie na vykurovanie.
Rezervy v oblasti vykurovania:
Pred začiatkom vykurovacej sezóny bolo vhodné vykonať servisnú prehliadku kotla, prípadne komína. Netreba zabúdať na odvzdušnenie vykurovacej sústavy a radiátorov. Je vhodné skontrolovať a optimalizovať reguláciu vykurovania. Ak firma stále používa na vykurovanie klasický plynový kotol (technická životnosť je zhruba 15 rokov prevádzky), odporúčame zvážiť výmenu zdroja za nový vysokoúčinný kondenzačný kotol, kde sa dosiahne úspora energie na úrovni minimálne 12 % (spravidla aj vyššia). 

Marek Tomeš, expert produktového portfólia spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE) 

Vzhľadom na menšiu dostupnosť plynových rozvodov v nových lokalitách individuálnej bytovej výstavby (rodinných domov) je trend vykurovať elektrinou čoraz silnejší. Nahrávajú tomu aj nové prísnejšie normy na energetickú efektívnosť, ktoré do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje, najmä tepelné čerpadlá, ktoré zvyčajne fungujú na elektrinu. Pomerne často sa na vykurovanie využívajú aj podlahové elektrické rohože alebo fólie, ktoré zjednodušujú výstavbu.
Rezervy v oblasti vykurovania:
Najčastejšou rezervou býva vo firmách napríklad prekurovanie objektov, či už z dôvodu chýbajúcej regulácie alebo nesprávneho nastavenia systému. Dôsledkom často býva vetranie prebytočného tepla zamestnancami. Problémom býva aj neefektívny a zastaraný systém vykurovania, ktorý však manažment odmieta rekonštruovať z dôvodu dlhšej ako strednodobej návratnosti takejto investície.

Maroš Baranec, manažér produktových inovácií spoločnosti innogy Slovensko 

Celkovo je trendom neustála snaha znižovať spotrebu tepla na vykurovanie, hlavne pri generačnej výmene technológie. Napríklad pri výmene zdroja tepla zákazníci čoraz viac posudzujú nielen cenu nového kotla, ale aj jeho úspornosť či možnosť jeho prepojenia s obnoviteľnými zdrojmi. V prípade kotlov na tuhé palivo pridávajú zákazníci do systému akumulačnú nádrž, ktorá zvýši efektivitu spaľovania tým, že akumuluje teplo z kotla v prípade jeho prebytku. Ďalším trendom je ovládanie vykurovania cez smart technológie a mobilný telefón.
Rezervy v oblasti vykurovania:
Rezervy sú hlavne v efektivite výroby tepla. Ďalším nedostatkom je správna regulácia teploty v dome. Až 95 % rodinných domov je vybavených iba jedným termostatom, čo zapríčiňuje problémy s prekurovaním, respektíve nedokurovaním izieb. To má potom za následok vyššie náklady. V prípade radiátorov a centrálneho vykurovania je problémom to, že majú nefunkčné termostatické hlavice, prípadne mechanické hlavice nedokážu bez manuálneho zásahu regulovať teplotu počas dňa.

Vladimír Balaj, energetický audítor spoločnosti MAGNA ENERGIA 

Ak hovoríme o rezervách, najčastejšie ide o nedostatočné zateplenie budovy, zastaraný kotol či zlé umiestnenie vykurovacích telies v budove a ich zlý manažment. Po nástupe zimy však nie je možné vo využívaných budovách meniť technológiu vykurovania. Zásadné zmeny treba vykonať mimo vykurovacej sezóny. Možno napríklad nainštalovať dodatočné tesnenie dverí a okien, odvzdušniť radiátory, zabrániť prekurovaniu miestností, upraviť režim vetrania či temperovania priestorov počas nocí a víkendov.
Tip na zaujímavé inovácie:
Ako zaujímavá doplnková služba sa javí financovanie technických produktov – kotle, klimatizácie a pre firmy najmä rekonštrukcie osvetlenia. Taktiež aktívne financovanie projektov v schéme „zelená domácnostiam“, kde odberateľovi dofinancujeme zbytok investície, keďže štátne poukážky pokrývajú maximálne 40 % investície.

Robert Květoň, jeden z konateľov spoločnosti ČEZ Slovensko 

V poslednej dobe je trendom znižovanie emisií a väčšia zodpovednosť za ekológiu. Mnohé firmy a občania si toto uvedomujú a menia zdroje tepla za ekologické. Touto zmenou si zároveň vylepšujú ekonomiku prevádzky vďaka novým zdrojom s vyššou účinnosťou. So správnou voľbou im naša spoločnosť rada pomáha.
Rezervy v oblasti vykurovania:
Všeobecne sú rezervy najmä v regulácii vykurovacej sústavy i zaizolovaní rozvodov tepla. Pozor by si mali všetci dávať na pravidelný servis a údržbu tepelného zdroja a celej vykurovacej sústavy. Toto je často zanedbávaná skutočnosť, ktorá môže výrazne zvýšiť náklady na kúrenie. 
Tip na zaujímavé inovácie:
Klientom vieme poskytnúť rôzne služby vedúce k zníženiu spotreby energie (nielen tepelnej energie, ale tej sa daná otázka týka majoritne), pričom garantujeme, že k úspore skutočne dôjde. Ak nie, vieme ponúknuť klientom i ďalšie možnosti. Samozrejmosťou je dodávka regulačných systémov.

Najčastejšie chyby v praxi:
• Regulácia vykurovacieho systému je nevhodne nastavená alebo riešená.
• Veľmi často dochádza k zatepleniu objektov, ale málokedy sa myslí aj na to, že v takom prípade je potrebné zaoberať sa vykurovacou sústavou.
• Zateplením nedochádza len k obmedzeniu strát tepla, ale k zmene celkového správania sa objektu z hľadiska schopnosti akumulácie tepla. Takéto zmeny zvyčajne vyvolajú aj potrebu úprav vykurovacej sústavy (minimálne v oblasti jej regulácie a často i teplotného spádu), na ktorú sa často nemyslí.
• Dochádza tiež k štandardným chybám, ako napríklad „uzávery“ okolo vykurovacích telies nábytkom a vybavením kancelárií, nefunkčné termostatické hlavice, zanesené filtre vzduchotechniky, neudržiavané a zastarané vybavenie výmenníkových/odovzdávacích staníc a podobne.