Byrokracia na Slovensku dlhodobo odrádza viacerých nádejných podnikateľov od podnikania, avšak sú aj takí, ktorí s ňou urputne bojujú a snažia sa svoje podnikanie rozvíjať. Ak ale podnikáte, vašou prioritou by mala byť predovšetkým bezpečnosť vo výrobných halách a skladových priestoroch. Ako ale zvýšiť bezpečnosť v týchto dôležitých častiach firmy?

Zabezpečte kvalitné bezporuchové vybavenie

Zvýšiť bezpečnosť vo výrobných halách a skladových priestoroch sa podarí jedine za predpokladu, že podnikateľ zabezpečí kvalitné bezporuchové vybavenie do oboch častí firmy. Nekvalitné a lacné vybavenie firmy spôsobí viac problémov ako úžitku. Keďže sa jedná o nekvalitné vybavenie, bude potrebné častejšie opravovať jednotlivé stroje, na ktorých sa podnikateľ rozhodol šetriť.

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť, začnite predovšetkým kvalitným bezporuchovým vybavením. Do skladu k vysokozdvižným vozíkom zabezpečte nové montážne plošiny na VZV, dobré prídavné zariadenia a kvalitný regálový systém, ktorý tovar usporiada tak, že nebude problém s jeho dohľadaním.

Zabezpečte dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov

Zvýšené riziko na pracovisku môžeme registrovať najmä vo firmách, kde majitelia nemajú dostatočný počet zamestnancov na konkrétny druh práce a zamestnanci, ktorí vo firme pracujú, sú vyťažení. Ak chcete zvýšiť bezpečnosť vo výrobných halách a skladových priestoroch, je potrebné zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov. Ak sú zamestnanci preťažení, má to výrazný vplyv na ich produktivitu a tým sa zvyšuje riziko pracovného úrazu. Skúste elimimovať riziko aj získaním potrebného certifikátu bezpečnosti ISO 18001

Nepodceňujte bezpečnosť tým, že zamestnancov nenecháte ani poriadne vydýchnuť. Nemôžte potom očakávať zvýšenie produktivity.