Kritickým pre firmy je vek medzi tretím a piatym rokom podnikania, no ohrození sú aj šestnásťroční biznis veteráni. Práve tí dosahujú najvyšší podiel firiem s negatívnou udalosťou. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode. Tá skúmala dáta celkovo 276 519 spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, pričom nejakú negatívnu udalosť v posledných desiatich rokoch zaznamenala pri 1 792 firmách.

Negatívna udalosť ako exekúcia, úpadok alebo platobná neschopnosť postihla 142 trojročných firiem. Z celkového počtu podnikov v tejto vekovej kategórií (13 514) ide o podiel 1,05 percentuálneho bodu. Avšak, aj keď je pri týchto mladých firmách počet negatívnych udalostí podľa Bisnode najvyšší, s vyšším podielom rizikovosti zápasia firmy, ktoré majú za sebou pätnásť až dvadsaťročnú históriu podnikania.

„Aj keď počet starších spoločností, ktoré zažili negatívnu udalosť je nižší ako pri mladých firmách, podiel negatívnych udalostí je vyšší. Napríklad pri pätnásťročných spoločnostiach zažilo negatívnu udalosť 64 podnikov z celkového počtu 5 111 spoločností, čo predstavuje podiel 1,25 percentuálneho bodu. Pri šestnásťročných podnikoch je tento podiel ešte vyšší - stúpol až na 1,56 percenta,“ uviedla k výsledkom analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Šestnásťročné firmy dosiahli podľa analýzy s prehľadom najvyšší podiel negatívnych udalostí. Z celkového počtu 4 174 starších spoločností riešilo krach, úpadok alebo platobnú neschopnosť 65 z týchto firiem. „Ide o zaujímavé zistenie. Vo všeobecnosti sa od majiteľov starších firiem očakáva, že sú pri podnikaní opatrnejší,“ dodala Štěpánová.