„Pripravujeme protibyrokratickú ofenzívu. Začali sme s prípravou novely zákona o dani z príjmov. Pripravujeme úplne nové znenie, to znamená, že nebude žiadnych 58 novelizácií, ale súvislý text po mnohých rokoch. Pomôže to určite všetkým tým ľuďom, ktorí sa nespoliehajú na pomoc účtovníkov, ale majú snahu si poradiť sami," priblížil po skončení rokovania vlády Kažimír.

Okrem toho avizoval, že rezort financií sa chce sústrediť aj na daňové zaťaženie nízkopríjmových osôb. „Chceme sa pozrieť na odpisy, na preddavky, na umorovanie strát. Tento proces bude trvať niekoľko mesiacov," podotkol Kažimír s tým, že ministerstvo bude pri týchto úlohách spolupracovať s viacerými odborníkmi, s daňovými poradcami či zamestnávateľmi. „Garantujeme, že riešenia by mali byť pozitívne v prospech podnikania," doplnil Kažimír.

Upraviť by sa mohla aj definícia malých a stredných podnikov. „Pre nás kritériá, ktoré vychádzajú z európskych smerníc, nie sú úplne vhodné, potrebovali by sme diferenciáciu. Snažíme sa o to cez tzv. dobrovoľný daňový rating, ale do úvahy prídu aj parametre ohľadom veľkosti majetku, vlastných tržieb, počtu zamestnancov. Potrebujeme sa na nich dohodnúť, aby sme obsiahli relatívne veľký počet daňovníkov a musíme na druhej strane zvažovať rozpočtové dosahy," dodal Kažimír.

Ministerstvo už vypracovalo analýzu, v ktorej sa zaoberá riešeniami, ako by sa mohlo uľahčiť podnikanie malým a stredným firmám na Slovensku. V stredu ju vzala na vedomie vláda. Jedným z riešení je napríklad odbúranie administratívnej náročnosti v oblasti registrácie daňovníka na daň z príjmov a v oblasti administratívno-daňových povinností vo vzťahu zamestnávateľa voči zamestnancovi. Rezort financií v analýze hovorí aj o zjednodušení platenia preddavkov na daň či uplatňovaní odpisov majetku MSP.