Upínali ste sa na svoju prácu ako na jedinú nezmeniteľnú istotu a zrazu ste o ňu prišli? Tak vitajte vo svete, kde jedinou konštantou je zmena a stratiť prácu je skúsenosťou, bez ktorej by to proste nebolo ono. Ako aj z tohto – na prvý pohľad nešťastného – obdobia, vytĺcť čo najviac? 1. Začnite si budovať pozitívne myslenie Je pochopiteľné, že v mnohých ľuďoch strata zamestnania veľmi výrazne otrasie ich sebavedomím, ba dalo by sa povedať, že priam celým ich svetom...