Uplynulé desaťročie si budeme pamätať ako čas, keď stroje, ktoré sa dajú skutočne považovať za „inteligentné,“ začali myslieť a učiť sa ako my. Zo sveta sci-fi sa presunuli do reality. A hoci netušíme, čo napíše vzrušujúco sa rozvíjajúci príbeh AI v nasledujúcom desaťročí, môžeme celkom presne odhadnúť, čo v tejto oblasti prinesie budúci rok. Výdavky na výskum a vývoj porastú, rovnako tak intenzita diskusií o širších sociálnych dôsledkoch zavádzania umelej inteligencie.

1. AI bude čoraz viac monitorovať a zdokonaľovať obchodné procesy

Zatiaľ čo prvé roboty na pracovisku sa zaoberali predovšetkým automatizáciou manuálnych úloh, ako sú napríklad výrobné linky, dnešné softvérové ​​roboty prevezmú opakovanú, ale nevyhnutnú prácu, ktorú vykonávame na počítačoch. Vyplňovanie formulárov, generovanie správ, diagramov a vytváranie dokumentácie a pokynov sú všetko úlohy, ktoré sa dajú automatizovať. Strojmi, ktoré sledujú, čo robíme, a naučia sa to za nás robiť rýchlejšie a efektívnejšie. Táto automatizácia - známa ako robotická automatizácia procesov - nás zbaví driny náročnej, ale nevyhnutnej administratívnej práce, ktorá nám umožní tráviť viac času zložitými, strategickými a tvorivými úlohami.

2. Stále viac personalizácie bude prebiehať v reálnom čase

Tento trend vyplýva z úspechov internetových gigantov ako Amazon, Alibaba a Google a ich schopností využívať osobné skúsenosti a odporúčania. AI umožňuje poskytovateľom tovaru a služieb rýchlo a presne premietať 360-stupňový pohľad na zákazníkov v reálnom čase, keď interagujú prostredníctvom online portálov a mobilných aplikácií. Dokážu sa tak rýchlo a so stále väčšou presnosťou učiť, ako môžu ich predpovede vyhovovať našim požiadavkám a potrebám. Rovnako, ako sa napríklad pizzerie dozvedia, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou budeme chcieť pizzu, a zabezpečia, že tlačidlo „Objednať teraz“ bude pred našimi očami v pravý čas, v rozhodujúcom momente.

3. Údaje sú čoraz presnejšie a dostupnejšie

Kvalita dostupných informácií je často prekážkou pre podniky a organizácie, ktoré sa chcú posunúť smerom k automatizovanému rozhodovaniu založenému na umelej inteligencii. Ale ako sa technológia a metódy simulácie skutočných procesov a mechanizmov v digitálnej doméne za posledné roky zlepšili, presné údaje sú čoraz dostupnejšie. Simulácie postúpili do štádia, keď môžu výrobcovia automobilov a odborníci na vývoji autonómnych vozidiel získať tisíce hodín údajov o jazde bez toho, aby vozidlá opustili laboratórium. To povedie k obrovskému zníženiu nákladov a zvýšeniu kvality zhromažďovaných údajov. Načo riskovať náklady a nebezpečenstvo testovania systémov v reálnom svete, keď sú počítače už dostatočne výkonné a trénované na presných dátach, aby všetko simulovali v digitálnom svete?

4. Na viacerých zariadeniach bude bežať technológia napájaná na AI

Keď sa hardvér a odborné znalosti potrebné na nasadenie umelej inteligencie stanú lacnejšie a dostupnejšie, budeme svedkami ich využitia v čoraz väčšom počte nástrojov, pomôcok a zariadení. Veľmi rýchlo sme si zvykli na aplikácie, ktoré nám na počítačoch, telefónoch či hodinkách poskytujú predpovede založené na umelej inteligencii. S ďalším znižovaním nákladov na hardvér a softvér v nasledujúcom desaťročí sa budú nástroje umelej inteligencie čoraz viac integrovať do našich vozidiel, domácich spotrebičov a nástrojov na pracovisku. Už čoskoro pribudnú technológie ako virtuálne displeje či displeje rozšírenej reality a paradigmy ako cloud a internet vecí, vďaka ktorým začne čoraz viac zariadení premýšľať a učiť sa samé.

5. Zvyšuje sa spolupráca medzi ľuďmi a AI

Čoraz viac z nás si v každodennom pracovnom živote zvykne na myšlienku pracovať spolu s nástrojmi a robotmi pracujúcimi na báze AI. Stále viac sa budú budovať nástroje, ktoré nám umožnia naplno využiť naše ľudské schopnosti - tie, ktoré AI ešte nedokáže celkom zvládnuť - ako sú tvorivosť, dizajn, stratégia a komunikačné schopnosti. A budeme ich môcť rozšíriť o superrýchle analytické schopnosti napájané z rozsiahlych súborov údajov, aktualizovaných v reálnom čase.

Pre mnohých z nás to bude znamenať osvojenie si nových zručností alebo prinajmenšom nové spôsoby, ako tieto zručnosti využiť spolu s novými robotickými a softvérovými nástrojmi. Do roku 2025 bude podľa spoločnosti IDC 75% firiem investovať do rekvalifikácie zamestnancov s cieľom vyplniť medzery v zručnostiach, spôsobené potrebou prijať AI. Tento trend sa prejaví čoraz viac i v priebehu roka 2021.

6. AI čoraz viac na „hrane“

Veľká časť umelej inteligencie, s ktorou sme dnes v každodennom kontakte, sa odohráva „v cloude“ - keď hľadáme na Googli alebo prechádzame odporúčaniami na Netflixe, komplexné algoritmy založené na dátach fungujú na vysokej úrovni – pracujú na nich procesory vo vzdialených dátových centrách, pričom zariadenia v našich rukách alebo na našich stolových počítačoch fungujú ako kanály na prenos informácií. Ako sa však tieto algoritmy stávajú efektívnejšie a schopné bežať na zariadeniach s nízkou spotrebou energie, AI sa čoraz častejšie posúva ku „hranici“, do blízkosti bodu, kde sa zhromažďujú a používajú dáta. Táto paradigma bude stále populárnejšia aj v nasledujúcich rokoch, vďaka čomu sa štatistiky založené na umelej inteligencii stanú realitou mimo časov a miest, kde sú k dispozícii superrýchle optické a mobilné siete. Zákaznícke procesory určené na vykonávanie analýz v reálnom čase za chodu sa stanú súčasťou technológie, s ktorou každodenne spolupracujeme, aj keď nemáme priame pripojenie na internet.

7. AI sa čoraz viac používa na tvorbu filmov, hudby a hier

Niektoré veci bude pravdepodobne stále ešte lepšie ponechať na ľudí. Každý, kto pozná súčasný stav techniky v oblasti hudby, poézie alebo rozprávania príbehov vytvorených umelou inteligenciou, bude pravdepodobne súhlasiť s tým, že aj tie najsofistikovanejšie stroje musia ešte prejsť veľký kus cesty, kým ich výstup nebude pre nás rovnako príjemný ako to najlepšie, čo ľudia môžu produkovať. Vplyv AI na zábavné médiá však napriek tomu porastie. Príklad? S pomocou AI presvedčivo starnúci Robert De Niro v príbehu Martina Scorseseho Ír (The Irishman). Využitie AI pri vytváraní úplne nových vizuálnych efektov a trikov bude pravdepodobne čoraz bežnejšie.

Vo videohrách sa AI bude aj naďalej využívať na vytváranie náročných, človeku podobných protivníkov, ktorým majú hráči konkurovať, ako aj na dynamické prispôsobenie hrateľnosti a obtiažnosti tak, aby hry mohli naďalej ponúkať pôsobivú výzvu pre hráčov všetkých úrovní. A hoci hudba generovaná umelou inteligenciou nemusí byť pre každého veľmi ľúbozvučná, určite by nám AI chýbala pri tvorbe dynamických zvukových scenérií. Myslite na inteligentné zoznamy skladieb v službách ako Spotify alebo Google Music, ktoré ladia s náladou a tempom nášho každodenného života.

8. AI v kybernetickej bezpečnosti

Pretože útoky hackerov sa stávajú čoraz sofistikovanejšie a sú poháňané umelou inteligenciou a pokročilými predikčnými algoritmami, inteligentná technológia bude hrať čoraz dôležitejšiu úlohu pri ochrane pred týmito pokusmi o prienik do našich životov. AI sa dá použiť na odhalenie náznakov šírenia nelegálnej aktivity na sieťach a vyvolá poplach skôr, ako by mohla narušiť ochranu a ohroziť citlivé údaje.

Zavedenie 5G a ďalších superrýchlych bezdrôtových komunikačných technológií prinesie podnikom obrovské možnosti poskytovať služby novými a inovatívnymi spôsobmi, ale potenciálne nás tiež otvorí sofistikovanejším kybernetickým útokom.

9. Viac ľudí bude interagovať s AI bez toho, aby o tom vedeli

Aj napriek obrovským investíciám do chatbotov, využívajúcich prirodzený jazyk v oblasti zákazníckych služieb v posledných rokoch, väčšina z nás stále dokáže rozpoznať, či máme do činenia s robotom alebo človekom. Ale vzhľadom na skutočnosť, že množstvo údajov používané na trénovanie algoritmov spracovania prirodzeného jazyka neustále rastie, hranica medzi ľuďmi a strojmi bude čoraz ťažšie rozlíšiteľná. S príchodom hlbokého učenia sa a modelov strojového učenia budú algoritmy čoraz viac schopné oklamať nás a presvedčiť, že sa rozprávame s človekom.

10. AI nás spozná, aj keď sa my sami nespoznáme

Pomerne znepokojujúco znie predpoveď, že zavádzanie technológie rozpoznávania tváre sa pravdepodobne v nasledujúcej dekáde zintenzívni. Žiaľ, nahráva tomu aj súčasná globálna vírusová pandémia. Nielen v Číne (kde vláda hľadá spôsoby, ako ustanoviť povinné rozpoznávanie tváre pre prístup k službám, ako sú komunikačné siete a verejná doprava), ale aj na celom svete. Korporácie a vlády pod zámienkou zvyšovania bezpečnosti čoraz viac investujú do metód ako zistiť kto sme, ako interpretovať našu činnosť a správanie sa. Verejnosť sa však zatiaľ viac-menej úspešne bráni – napríklad San Francisco sa vlani stalo prvým mestom, ktoré zakázalo používanie technológie rozpoznávania tváre políciou a mestskými agentúrami. Ďalšie budú pravdepodobne nasledovať. Otázka, či ľudia nakoniec začnú akceptujú tento zásah do ich životov, na oplátku za zvýšenie bezpečnosti a pohodlia, ktoré prinesie, bude pravdepodobne veľmi diskutovanou témou nasledujúcich 12 mesiacov.